Hemlandet.
Inlösen af Topelius' barndomshem. Frågan om inlösen af Topelius' barndomshem, Kuddnäs, behandlades af Österbottniska afdelningen vid dess veckomöte den 28 nov.
      Afdelningen, som stält sig i korrespondens med stadsfullmäktige i Nykarleby för utrönande af den ställning dessa ärna [ha för avsikt att] intaga till frågan om inlösen af en del af sagda lägenhet, beslöt emellertid att uppskjuta slutbehandlingen af frågan till nästa termin, emedan definitivt svar ej ännu anländt från sagda myndighet.


Jakobstads Tidning, faksimil av "Profnummer Lördagen den 3 december 1898" utgivet 1998.

Läs mer:
I samma nummer fanns även:
- en notis om järnvägsbyggandet
- en annons om att Nykarleby stad saknar smed
Fler artiklar ur tidningen.