Nykarleby. Boulevarden.
Korsningen Topeliusesplanaden - Bankgatan mot norr. Alla husen förutom bankhuset till vänster är rivna. Wiks Hotell närmast till höger. I den första stadsplanen efter branden hette esplanaden Rådhusboulevarden, men namnet ändrades 1911 och fastställdes i och med den 1912 antagna stadsplanen till Vestra- och Östra Esplanadgatan. Den senaste namnändringen till Topeliusesplanaden gjordes i början på nittiotalet, om man bortser från att Vestra vid något tillfälle ändrats till Västra. En av stadens stora söner, kompositören, har ihågkommits genom att torghörnet till vänster för några år sedan döptes till Erik Bergmans plats. Gångarna ersattes, under protester, med gräsmatta under sjuttiotalet. Arbetade några somrar vid Stadsträdgården och konstaterade att esplanaden är myyyycket lååååång när den ska klippas med handgräsklippare, eller sopas med piassavakvast. Vid Bankgatan stod fram till omkring 1974 den ovala kiosken ”Rundkiosken” som fick nytt liv som servicehus vid Nils Widds pälsfarm på Frillmossen. Trots att kiosken fanns mitt i staden, är den inte förevigad på ett endaste vykort. Den skymtar dock på någon flygbild. Gången kallas pigränna i en stadsbeskrivning från 1917. Ryska kavalleriet övade i mittgången.