Erik Bergman 1911–2006

Erik Bergman, född i Nykarleby 1911, professor i komposition vid Sibeliusakademin. En av de mest kända och produktiva finländska komponisterna av modern musik för kör, orkester, soloinstrument och kammarmusikensembler.

Pehr Tonberg, red. (1992) Vår hembygd Nykarleby, sid. 102.


ERIK BERGMANS PLATS

Foto: FL juli 2002, mot norr.

Erik Bergmans plats på den tiden när Nordea fanns kvar och gjorde skäl för namnet Bankgatan. Hustru Karin med ettåriga dottern Ingrid i barnvagnen, som i familjen numera kallas ”jangi”, i bakgrunden.
Foto: FL juli 2007.


Läs mer:
Erik Bergmans plats invigdes i samband med torginvigningen 1989.
Erik Bergman i Uppslagsverket Finland.
Minnesplattan vid födelsehemmet.
(Rev. 2021-08-28 .)