Genealogi
Innehåll
Inledning
Hemman
1548—1950
W. Backman
Gårdsägare
1810—1858
Gravvårdar
Birck II
Släktträdet
Arkiv
Bibliografi
Täckningskoll
Matrikel
Kommunion
Min släkt