Erik Bergman 1911—2006
Erik Bergman, född i Nykarleby 1911, professor i komposition vid Sibeliusakademin. En av de mest kända och produktiva finländska komponisterna av modern musik för kör, orkester, soloinstrument och kammarmusikensembler.

Pehr Tonberg, red. (1992) Vår hembygd Nykarleby, sid. 102.


*     *     *


Plaketten upsattes möjligen 1991 i samband med kompositörens 80-års dag på södra gaveln av trädgårdsmästarbostaden vid Stadsträdgården. Den är numera flyttad till den östra fasaden. Storlek cirka 300x200 mm.


*     *     *

Den 29 juli 2015 visade det sig att jag antagit fel och året var 1987.Foto: FL juli 2002.


Plaketten finns den mellan de två fönstren. Dörren leder till greve Clas Totts residens välvda källare från 1600-talet.
Plaketten finns mellan de två fönstren. Dörren leder till greve Clas Totts residens välvda källare från 1600-talet.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-24.)


Läs mer:
Erik Bergman i Uppslagsverket Finland.
Erik Bergmans plats vid torget.
Bild på gaveln där plaketten fanns först i Mästarns samling av Peter Sandström.
(Rev. 2015-06-29.)