Erik Bergman 1911[—2006]


Bergman, Erik Valdemar (f. 24/11 1911 Nkby) [d. 24 april 2006 Helsingfors], tonsättare. B. studerade 1931—33 vid Helsingfors universitet och därefter vid Sibelius-Akademin, där han erhöll kompositionsdiplom 1938. B. fortsatte sina studier i Berlin, Wien och Schweiz. Han var 1963—76 professor i komposition vid Sibelius-Akademin. I sina verk (för orkester, kammarmusikensembler, soloinstrument och kör) har B. på ett personligt sätt använt moderna, ofta radikala uttrycksmedel, och brutit väg för den moderna musiken i Finland. Hans kompositioner har framförts vid flera internationella musikfester. B. är även känd som en skicklig körledare; han var 1950—69 dirigent för Akademiska sångföreningen och 1951—78 för Sällskapet MM. Fil.dr h.c. [hedersdoktor] 1978.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Erik på älven. Ca 1920
Erik Bergmans kompositionskonsert.
Erik Bergman och Selim Segerstam jobbar för en ny märklig sångbok. 1959
50 år fyller 24 november kompositören Erik Bergman, Helsingfors. 1961
Ur ett liv ur Parsons, Jeremy, red.Festskrift för Erik Bergman. 1981
Minnesplatta vid barndomshemmet. 1987
Det där gjorde du bra Frostdahl.” 1989
Erik Bergmans plats vid torget. 1989
Rondo.
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender. 2006
Annons för Jubileumsvecka. 2011
Bergmans nusik låter fortfarande fräscht” 2011.
Minnesruna över fadern Waldemar B. 1953

Aho, Kalevi (redaktör): Laulava puu: Erik Bergman musiikkikirjoittajana, säveltäjänä ja ihmisenä. Gaudeamus; Suomalaisten säveltäjien kijroituksia VII, 1995.
(Rev. 2022-05-13 .)