Rudolf Ragnar Eklund 1895—1946
På initiativ av stadens rotaryklubb uppsattes på sensommaren 1952 minnestavlor över målarinnan Hilda Olson vid museigården, skulptören Victor Malmberg vid hans hemgård Apoteksgården, författaren R. R. Eklund vid hans barndomshem vid torget och författarna Mikael och Paul Werner Lybeck vid deras föräldrahem och födelseplats på Nygården.


Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 500.

 

Ingen bild, utan

Plats för bild

(I avsaknad av den, se Hilda Olsons minnestavla.)Tavlan förvaras numera vid Nykarleby museum efter att barndomshemmet revs i juli 1959.


Läs mer:
Notis i Österbottniska Posten.
R. R. Eklund i Uppslagsverket Finland.
Bysten av R. R. Eklund.