Tunnelbanevagnen Zacharias

Den 14 januari när det var 70 857 dagar eller 194 år sedan Zacharias Topelius föddes på Kuddnäs råkade jag på väg till presidentvalsröstningen för första gången åka med tunnelbanevagnen med namnet Zacharias och nummer 2231. Med spänning kollade jag SL:s webbplats för att se om det var ”rätt” Zacharias som vagnen var döpt efter.

Det var det tyvärr inte, utan: ”Efter SL-kompisen Zacharias. Namnet är hebreiskt och betyder ’Gud har kommit ihåg’.”
Foto: F.L.
(Inf. 2012-01-15.)


*     *     *

Namnet ZACHRIAS är hebreiska och betyder ”Gud har kommit ihåg”. Det är bl.a. – i formen Sakaria – namn på en av profeterna i Gamla Testamentet.
     Egentligen hör Zacharias hemma på den 6 september. År 1929 flyttades det till den 14 januari och bytte plats med Felix. Bytet skedde för att den 14 januari skulle få minna om Zacharias Topelius, som föddes på Kuddnäs den dagen 1818. Zacharias eller Zachris var inte så sällsynt förr i tiden.
     I Bertby finns t.ex. hemmansnamnet Sakris fortfarande.


Uppgift av professor Carl-Erik Thors i Vasabladet 1962. I år fick Zachris-dagen en dramatisk vändning när f.d. Pälsningscentralen på Kampen, åkrarna som en gång i tiden hörde till Kuddnäs hemman, totalförstördes i en våldsam brand.

Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2012-01-22.)


Läs mer:
Fler artiklar ur Vasabladet.
(Inf. 2012-01-15, rev. 2014-07-21 .)