Industrihall i Nykarleby
slukades av l
ågorna

En industrihall på Frillmossavägen nära Nykarleby centrum totalförstördes i en brand på lördag eftermiddag [Topeliusdagen den 14 februari 2012].

Österbottens nödcentral uppmanade folk att hålla sig inomhus på grund av den tjocka svarta röken som orsakades av bland annat brinnande plast.

Trots den häftiga branden uppstod inga personskador, materiella skador dock i desto större utsträckning. Det kan röra sig om skador i miljonklassen när de tre företag som hade verksamhet i byggnaden slår samman förlusterna.

Branden fick sin början i byggnadens norra ända, strax efter klockan 13. En timme senare stod hela byggnaden i lågor.

Pådraget var stort med flertalet brandbilar, ambulanser och poliser. Släckningsarbetet pågick ännu sent på lördag kväll. Vad som orsakade branden var ännu höljt i dunkel. [Stefan Nyman antog att man troligen hade kopplat in lösa värmeelement, då det var kallt]

FOTO: MARKKU JOKELA
Branden i industrihallen gav upphov till svart, tjock rök som Österbottens nödcentral varnade allmänheten för. [Från Pälsvägen.]


Industrihall totalförstördes

Den tjocka svarta röken fick Österbottens nödcentral att uppmana folk i Nykarleby centrum att hålla sig inomhus. Tre företag hade verksamhet i byggnaden. Osäkert om brandorsaken kommer att kunna utredas.

En Industrihall på Frillmossavägen i Nykarleby totalförstördes på lördag eftermiddag. Inga personskador uppstod trots den dramatiska branden.


Larmet gick strax efter klockan 13 när någon hade observerat rökutveckling i hallen, branden fick sin början i den norra ändan, där Nykarleby monteringstjänst hade sina utrymmen.

Efter en timme stod hela byggnaden i lågor. En tjock svart rök spred sig över området och polisen uppmanade folk att hålla sig på avstånd.

Ungefär 13.30 gick Österbottens nödcentral ut med ett meddelande i vilket man uppmanade allmänheten i Nykarleby centrum att hålla sig inomhus och att stänga fönster, dörrar och ventilationen.

- Det är bland annat plast och textilprodukter som brinner, kommenterade räddningschef Ole Wiik.

I hallen på ungefär 1 500 kvadratmeter huserade Pre-Print, Raimax och Nykarleby monteringstjänst. Lena Salonen, vd på Pre-Print, berättade att alla broderings- och tryckmaskiner förstördes. Några datorer lyckades man dock rädda undan lågorna.

- Vi kommer att fortsätta med vår verksamhet trots det som hänt.

Raimax tillverkar bland annat aluminiumdörrar och fönster. Vd Jan Stenman säger att företagets hela produktion fanns i hallen.

- Det är svårt att säga hur mycket vi förlorade men jag uppskattar att det rör sig om mer än 100 000 euro.

Nykarleby monteringstjänst är dotterbolag till Prevex och tillverkar delkomponenter till Prevex produkter. Prevex tillverkar plastprodukter, bland annat vattenlås.

-Vi hade lagrade varor och truckar i hallens norra ända. Jag skulle gissa art vi förlorade mellan 400 000 och 500 000 euro i branden, säger Prevex vd Mikael Lillvik.

Några timmar efter branden börjat uppskattade räddningschef Ole Wiik att hallen skulle totalförstöras och att släckningsarbetet skulle ta flera timmar i anspråk. Trots den stora förödelsen uppstod inga personskador.

- Släckningsarbetet kommer att ta ytterligare några timmar, sade Kai Sandelin, som svarade i befälsdejourens telefon strax före klockan 19.

- Vi kommer att ha efterbevakning hela natten. En bil och några brandmän får hålla koll på läget.

Sandelin var tveksam till om brandorsaken, som ännu var okänd på lördag kväll, alls kommer att kunna utredas.


FOTO: MARKKU JOKELA
Det fanns inget hopp om att rädda byggnaden från total förstörelse. Den svarta röken syntes på flera kilometers avstånd.


Joni Kyheröinen, Österbottens Tidning den 15 januari 2012.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:

Mer om branden.
Bränder.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2021-01-01, rev. 2023-01-05 .)