Notdragning
på Torsöfjärden
i mars 2012


I Socklot är många fiskare och har i långa tider livnärt sig på fiske. Fisket har gått i arv från generation till generation. Vintertid har man hållit på med notdragning. Notdragning gjorde man sista gången i Socklot år 1965 då lönsamheten sinade för allt besvär och tungt arbete som gjordes. År 2005 tog man upp traditionen igen på hobbynivå och efter det har man dragit not varje vinter då isens tjocklek tillåtit.

Socklot not kallas dagens fiskelag och de har själva bundit och tillverkat noten som används. Den är cirka 300 meter bred och den dras under isen i cirka 500 meter. Den totala ytan som fiskas av är cirka 15 hektar.

Vintern 2012 blev jag tillfrågad om jag ville vara med på notdragning och såklart ville jag det. Söndag 4 mars som var en solig och fin vårvinterdag, begav vi oss ut på Torsöfjärden till exakt samma ställe som använts för notfiske sedan början av 1900-talet.

Första dagen ut på isen var en förberedelsernas dag med borrande och sågande i isen för att följande två söndagar kunna dra noten. Jag var ivrig att lära mig hur allt fungerar med notdragning, de äldre fiskarna som varit med länge berättade, visade och lade mig i arbete.

Några av de äldre var med redan i mitten av 1900-talet på notdragning. Av de äldre fick jag höra många historier om notdragning: ”En gång var isen så dålig att öppet vatten var bara några meter från där vi borrade hålen.”

Fångsten i mars 2012 var cirka 4 200 kg. Flera hundra kg fisk såldes direkt på isen medan den största delen kördes till Nyko-Frys och såldes till foderfisk.


Skiss över notdragningsområdet.
Förstoring.
Området på google maps.
 

Dag 1
Den 4 mars klockan 13.23–14.24

Förberedelserna pågick från tidig morgon, men jag började inte fotografera förrän mitt på dagen.1. Förberedelser. ”Hornen” borras och sågas.
Från vänster i bild, Sten Haglund (var med förr i tiden på notdragning), Gustav Wikblad, Mikael Thel, Roger Frostdahl, Mikael Smeds, Ronny Kengo, Christer Backman och Bengt Enqvist.
Torsön kan ses till vänster i bild och Hällgrund skymtar mellan Roger Frostdahl och Ronny Kengo.
Förstoring.

 


2. Först borras det flera hål genom den cirka 40 cm tjocka isen för att sedan såga det sista.
Förstoring
.

 


3. Röken från ”Schaumans” i Jakobstad ses bakom fiskarna.
Förstoring
.

 


4. Roger Frostdahl dirigerar.
Förstoring
.

 

5. Mikael Thel borrar.
Förstoring
.
 


6. Här i det kommande stora hålet, ”brunnen”, skall noten läggas i.
Förstoring
.

 


7. Kengo letar i verktygslådan.
Förstoring
.

 


8. Här används motorsåg för att såga isen.
Förstoring
.

 


9. Brunnen är klar.
Förstoring
.

 


”Frostas Kalli” och Kenneth Frostdahl rensar bort is och ”såra” ur brunnen.

Förstoring
.

 


11. Valmet 565. Ägare Smeds Nils.
Förstoring
.

 


12. ”Smeds Nils” är chaufför.
Förstoring
.

Dag 2
Den 11 mars klockan 09.39–17.16


13. Själva noten på släden i väntan på att läggas ned i brunnen.
Förstoring
.

 


14. Vacker vy över notfiskarna.
Förstoring
.

 


15. Smeds Nils gör isen ren från snötäcket där noten skall tas upp från under isen. Torsön i bakgrunden.
Förstoring
.

 

16. Lång rad med små hål i isen, cirka 500 meter. Används för att föra noten framåt under isen.
Förstoring
.
 


17. En ATV används för att vinscha noten i rätt position under isen. Kjell Wikblad är chaufför medan Olof Frostdahl agerar extra vikt och Tomas Wikblad går och håller reda på linan.
Förstoring
.

 

18. Hornet där noten vinschas i rätt position.
Förstoring
.
 


19. Is från hornets hål. Cirka 40 cm tjock.
Förstoring
.

 


20. En ”larv” sågs på Torsöfjärden.
Förstoring.

 

21. Man vinschar även med traktor. Förr i tiden använde man häst för att vinscha.
Förstoring.
 

22. Specialkonstruktion på Wikblads traktor för att kunna vinscha. Gustav Wikblad sköter maskineriet.
Förstoring
.
 

23. Erik Sandvik för notens linor framåt under isen. Torsön i bakgrunden.
Förstoring.
 

24. Ronny Kengo och Mikael Thel med redskap för att föra notens linor framåt.
Förstoring.
 


25. Mikael Thels fiskehus som dras efter snöskotern. Notera gasflaskan baktill! Huset värms upp med gasvärme.
Förstoring.

 

26. Sten Haglund pekar och berättar för Raymond Segervall och Bo Sjöholm.
Förstoring.
 


27. Här har man börjat dra noten in mot Torsön. Lada Niva i bakgrunden. Förstoring.

 


28. Wikbloms och Wikblads traktorer uppställda att vinscha upp noten.
Rolf Boman mitt mellan som sköter maskineriet.
Förstoring
.

 


29. Hastigheten skall vara exakt samma på båda traktorerna.
Gustav Wikblad justerar varvtalet på sin traktor.
Förstoring.

 


30. Brunnen, just före noten kommer upp.
Förstoring
.

 


31. Jan-Erik Segervall i grön jacka till vänster håller reda på alla linor.
Förstoring.

 


32. Notens armar kommer upp.
Förstoring.

 


33. Nu börjar det bli spännande, kommer det någon fisk?
Förstoring.

 


34. Folk samlas runtom. Många är på jakt efter att få köpa färsk strömming. Om det kommer någon fångst!
Förstoring.

 


35. Förväntansfulla människor. Sandön i bakgrunden.
Förstoring.

 


36. Den första fisken kommer upp samtidigt med armarna.
Förstoring.

 

37. Isen fylls av fisk.
Förstoring
.
 

38. Fisken sprattlar.
Förstoring
.
 


39. Fiskelyckan är god.
Förstoring.

 


40. Nors, siklöja och strömming, någon enstaka abborre och lax fanns även med. Samt en eller två simpor.
Förstoring.

 

41. Ju mer av noten som dras upp desto mer fisk kommer det.
Förstoring.
 

42. Nu är snart hela noten tillbaka uppe på isen.
Förstoring.
 


43. Ser det rörigt ut? Fisk överallt, bara att rensa ur.
Förstoring.

 

44. Notpåsen ”peran” är uppe.
Förstoring.
 


45. Fisken skyfflas upp på släpkärror där fiskelaget säljer färsk fisk till publiken.
Förstoring.

 


46. Många lippor innan all fisk var uppe. [Siklippo.]
Förstoring.

 


47. Strömmingen sorteras bort som matfisk.
Förstoring.

 


48. Nu skall det städas och packas ihop.
Förstoring.

 


49. Brunnen är nu nästan tom.
Förstoring.

 


50. En del av fångsten i väntan på att köras till Nyko. Noten drogs även följande söndag.
Förstoring.Text och foto Kenneth Frostdahl,
Bild 10 och 46 foto Martin Björkqvist.


Läs mer:
Notfiske i Självstyrelsen inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742 av Alfred Huldén.
Notdragning 1939.
Innehållsförteckning till Socklot.

Filmen Notfiske i Socklot från 2005 på Youtube.
(Inf. 2012-10-07, rev. 2023-03-22 .)