”Haldins”
En trafikhistoria i tre etapper
90 år, 60 år och 30 år sedan starten

 

I sommar [2014] den 11 juli fyller Ab Haldin & Rose Oy 90 år.

Den första bussen, hade byggts på ett Chevrolet lastbilsunderrede i Voitby, direktör K. Arvid Haldins födelseort i Korsholm. På ett par dagar hade man slagit ihop en trälåda, öppen åt sidorna så att himmelens alla vindar kunde svepa in över resenärerna. Blev det storm eller regn kunde öppningarna på sidorna täckas med presenningar. Bussens första chaufför var ägaren K. Arvid Haldin i egen person.Haldins första buss.


Bolagets första buss trafikerade på linjen Vasa—Jakobstad från premiären den 11 juli 1924 ända till påföljande sommar då hrr Hugo Haldin och August Rose trädde till hjälp och åstadkom att ytterligare en buss inköptes. År 1928 ombildades detta öppna bolag till Ab Haldin & Rose Oy med aktiekapital om 90.000 mk och med tre delägare och 4 bussar.

Samma år byggdes en verkstad i Jakobstad och bussbolagets definitiva hemort blev denna stad.

Ytterligare ett år senare innehade firman 5 bussar vilka det året rullade 195.000 km.

Efter ytterligare fem (1931) år förfogade bolaget över 7 vagnar och enbart under året rullade 284.000 km.

Under den därpå följande femårsperioden mer än fördubblades antalet vagnar, så redan 1939 var 15 vagnar igång och bussarna avverkade det året 735.000 km.

 

Året 1949 var antalet bussar uppe i 19 och dessa rullade 1,5 milj. km. År 1951 var antalet körkilometer 2 miljoner och på 30-årsdagen (1954) förfogar bolaget över 26 vagnar som varje månad rullade 190.000 km.

Busslinjerna utökades även årligen. 1934 hade bolaget börjat köra Larsmovägen till Gamlakarleby och 1936 Kronobyvägen till samma stad. 1937 upptogs trafik på sträckan Gamlakarleby—Östermyra (Seinäjoki) och 1946 på sträckan Oravais—Östermyra.

Ytterligare hör till saken att körtiden mellan Vasa och Jakobstad var 5 timmar år 1924, trettio år senare hade den förkortats till 2 tim. 15 minuter. Sextio år senare har tiden ytterligare krympt till 1 tim 15 min.

Svårigheten den första tiden med oplogade vägar vintertid och punkterade ringar sommartid, möten med hästar och kreatur är ett minne blott i form av hörsägner från dem som var med den första tiden.

Likaså alla omständigheter under krigsåren såsom gengas, bränslebrist och brist på reservdelar.

I dag (1954) står en ny busstation i Nykarleby till förfogande, en ny hoppas man kunna bygga även småningom i Jakobstad, liksom i Oravais. Två hypermoderna expressbussar ”Leyland Tiger Cub” och en Volvo står resenärerna till förfogande säger K. Arvid Haldin och andre direktör William Wiik samt verkstadschefen Ernfrid Haldin.

Samma år har firman några nyförvärv som representerar det allra modernaste i bussbyggnadskonst. De har plats för 37 passagerare och besitter utomordentligt goda köregenskaper, förutom att de ger passagerarna all den komfort man anser sig ha rätt att ställa på moderna långfärdsbussar.Haldins modernaste buss. Förstoring.


Vid 90-årsjubileet 2014 står en flotta om 23 bussar, i huvudsak av märket Volvo, till resenärernas disposition. Direktörerna och personalen har växlat, rutterna likaså. Busstationerna har blivit hållpunkter och charterresenärer tillsammans med skolelever den huvudsakliga kundgruppen.Haldins modernaste buss 2014. I samband med 90-årsfirandet anordnades en tävling för allmänheten om en ny logga. Bild från bolagets hemsida.


Dags att börja skriva på hundraårshistoriken!


Lars Pensar, maj 2014.


Någon gång på 1970-talet införskaffades de första bussarna med toaletter. Danny Boy och Sonny Boy hette de visst.*     *     *


Pressmeddelande från Ingves & Svanbäck den 30 juli 2015:

Nytt regionalt storbolag inom bussbranschen

Styrelsen för Haldin & Rose Ab Oy har under en längre tid funderat över bolagets framtid. Bakgrunden är att styrelsens ordförande Yvonne Haldin-Rikberg har beslutat att gå i pension och ingen ur ägarfamiljerna ville fortsätta leda den operativa verksamheten.

– – –

Efter långa förhandlingar visade det sig att den bästa lösningen gällande resten av verksamheten var en sammanslagning med Ingves & Svanbäck Ab Oy. Idag 30 juli 2015 har föravtal gjorts där Ingves & Svanbäck tar över största delen av Haldin & Roses verksamhet i Pedersöre, Larsmo, och Jakobstadsnejden. Haldin & Rose kvarstår som minoritetsägare i Ingves & Svanbäck. Namnet Haldin & Rose kvarstår och verksamheten bedrivs från Haldin & Roses nuvarande fastigheter.

– – –

(Inf. 2015-07-30.)


Läs mer:
Kommunikationerna förbättras. Cykeln, bil- och busstrafik av Erik Birck.
Tidtabell från 1925.
Plogning av landsvägen Wasa — Nykarleby — Jakobstad 1929.
Alla sidor där haldin omnämns.
(Inf. 2014-06-09, rev. 2019-12-04 .)