Fiskfryseribygget i Nykarleby under tak.

 

Andelslaget Fisk m. b. t:s fiskfryseri i Nykarleby har nu avanserat så långt att man i går kunde fira taklagsöl. I den rymliga hallen samlades arbetare, byggmästare, representanter för byggnadsfirman jämte andelslagets styrelse, sammantaget ett 50-tal personer vid festligt dukade kaffebord. Som inbjuden gäst närvar också stadsdirektören i Nykarleby, Anders Nordström.


m. b. t= andelslag med begränsad tillskottsplikt. I stadgarna kan tillskottsplikten ordnas så, att den är förenad antingen med medlemskapet eller med varje av medlem tecknad insats.

Hannes Gebhard och Ilmari Rahola (1939) Huvuddragen av andelsrörelsen i Finland


Välkomna till bords hälsades alla av styr. ordf. Erik Wikström, vilken bl.a. berörde några tilldragelser i fryseriets tillblivelse. Sekreteraren L Fagerholm riktade i sig i ett anförande till stadsdir. Nordström och Nykarleby stad och tackade för den förståelse som visats företaget från deras sida. Han hoppades att det goda samförstånd som hittills varit rådande skall bli bestående även i framtiden. Stadsdir. Nordström lovade å sin sida, att evad det på honom ankommer skall allt ordnas i bästa sämja. På byggnadsfirman Bröderna Engs vägnar talade hr. Eliel Eng, vilken tackade såväl arbetare som byggherrn för det goda samarbete som alltid varit rådande på arbetsplatsen.


Fiskfryseriet sådant det tog sig ut ett par dagar före taklagsölet.
[En mycket dålig bild.]


Under byggm. Mauritz Nylunds överinseende har arbetet gått raskt undan och som bäst håller man på med korkisoleringen i kylrummen. Byggnaden omfattar en sammanlagd kvadratyta om 18x36 m och har hittills dragit en kostnad på c. 15 milj. mk. Sedan licens numera beviljats för maskinerna, hoppas man att fryseriet enligt byggplanen skall vara färdigt omkring den 1 maj i vår.Jakobstads Tidning söndagen den 23 januari 1955.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Eliel Eng håller tal. Fjärde från vänster är Mauritz Nylund och följande Anders Nordström.Notera att bänkarna står på Tell-blockFörstoring.

Känner någon igen de övriga personerna?

Leif Sjöholm den 1/11:

Bredvid Eliel Eng som håller tal sitter Sven Eriksson, fiskare  från Socklot, han med kaffekoppen. [Sven har fastnat även på en annan bild.]


*     *     *

I början på 1970-talet, och kanske tidigare och senare, kunde privatpersoner utan frys hyra ett frysfack. Var med en gång när Lars Käld hämtade en frusen and därifrån.

På senare tid har det finnits en firma som tillverkat kugghjul i byggnaden.

Hösten 2014 flyttade Svanbäcks buss (från busstationen), sedan första augusti Istravel, sin depå till lokalerna.Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2014-10-10.)


Läs mer:
Nyko-Frys verkade en tid i fryseriet.
Pälsdjursnäringen av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2014-10-09, rev. 2023-10-28 .)