Nykarlebys äldsta historia ges ut i digital formNykarleby kyrka Bild: Yle/ Kjell Vikman


Historikprojektet i Nykarleby har pågått i över femtio år. År 2020 när staden fyller 400 år borde det vara klart. [Det var inte klart; inte enspåbörjat så vitt jag vet.]

Det var ursprungligen meningen att stadens historik skulle vara klar till 350 års jubileet 1970. Den tidtabellen höll inte [men det kom ett häfte i alla fall] och det första bandet av tre planerade utkom 1980. Den första boken tog sats i den ryska tiden [från 1810] fram till 1875.


Bo Kronqvist Bild: Yle/ Kjell Vikman


Det andra bandet utkom 1988 och omfattar tiden fram till kommunsammanslagningen 1975. Den sista delen som alltså omfattar stadens äldsta historia saknas ännu.


Historikens sista del kommer på nätet

Den tekniska utvecklingen efter 1988 har lett till en situation där det är sannolikt att den sista delen i historiken huvudsakligen ges ut på nätet. I bokform skulle i så fall endast en enklare version ges ut.

- Jag tycker det ger en sådan fantastisk möjlighet att kunna publicera artiklar av olika forskare och publicera dem i nätform och göra dem tillgängliga för en så stor publik som möjligt, säger historikkommitténs ordförande Bo Kronqvist.

- De här stora mastodonta bokverken har vi inte råd med helt enkelt och jag vill ha den i bokform också och inte enbart digitalt, en kombination är en verklig möjlighet.

I historikkommittén ingår förutom Bo Kronqvist och stadssekreterare Thomas Knuts också historikerna Bengt Kummel, Holger Wester och Nils-Erik Forsgård.


yle.fi, 2015-03-16.

Enligt protokoll från stadsstyrelsens sammanträde den 26 januari 2015, § 36 är också Lars Pensar medlem i Historiekommitttén 2015–16.Läs mer:
Nykarleby tidiga historia dröjer av Leif Sjöholm.
(Inf. 2015-03-16, rev 2020-09-08 .)