Nykarleby tidiga historia dröjer


Svårigheter att hitta författare gör att sista utgivningen av Nykarleby stads historia försenas kraftigt. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle historiken vara färdig redan för 20 år sedan.

Nykarlebyborna får alltså ge sig till tåls ännu några år innan i utgivningen blir komplett. Del två och tre har utkommit men det är utgivningen av del ett som tillsvidare ligger på is.

En stor del av materialet till del ett, som omfattar tiden från stadens grundande år 1620 fram till år 1809, finns i händerna på historiekommittén. Men genom att man ännu inte hittat en lämplig historieskrivare har kommittén ännu inte bestämt något datum och inte ens något årtal när historiken skall färdigställas.

— Vi har inte tagit ställning till tidpunkten för utgivningen. Men det är klart att del ett skall komma ut någon gång, arbetet kan inte lämnas på hälft, säger John Strang medlem i historiekommittén.

— En delorsak till att arbetet med hela historieskrivningen är försenad beror på att hela historiken blev betydligt mer omfattande än vad vi tänkt oss från början.

Stadsdirektör Börje Nygård säger att när staden år 1962 tecknade avtalet med Erik Birck var det meningen att historiken skulle omfatta endast ett band på 400 sidor och utkomma till stadens i 350-årsjubileum år 1970.

— När vi planerade det här var det aldrig fråga om någon historik av det här formatet. Nu har stadens historia svällt ut till att omfatta 1.600 sidor, berättar Nygård.

När del två hade utkommit och manuset till del tre i det närmaste var klart avled Erik Birck. Bengt Kummel övertog därför uppdraget att färdigställa materialet till del tre som omfattar tiden 1910—1975.

Enligt John Strang hann Erik Birck göra ett utomordentligt forskningsarbete, som måste tas tillvara. Enligt Strangs egen bedömning kan en lämplig tidpunkt för färdigställandet vara till stadens 375-års jubileum år 1995.

— Det finns anslag varje år i budgeten för ändamålet, så det är inte kostnaderna som skrämmer oss, del ett blir ju den billigaste delen, säger Nygård.

Historiekommittén har vid flere tillfällen försökt få Bengt Kummel att färdigställa historiken. Men han har tillsvidare inte gett något löfte.

— Det finns ju fortfarande en hel del obearbetat material och rätt mycket forskningsarbete att göra och vi hoppas ännu att det blir Kummel som skriver den, säger Nygård.Del I
I och III av Nykarleby stads historia är klar, men vem skriver del I?


Jakobstads Tidning, augusti 1990.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Nu, efter ytterligare 21 år – alltså sammanlagt 41 – år är allt på samma ställe.Läs mer:
Nykarleby stads historia i malpåse, 1987.
Skrivelse från Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f, 2011.
Nykarlebys äldsta historia ges ut i digital form, 2015.
Stadsstyrelsebeslut om historiekommitté, 2021
I Nykarleby stad 1620—1970, Föredrag hållet vid stadens 350-årsjubileumsfest 23. 8. 1970 av Erik Birck finns en del fakta om tiden före 1809.
Nykarleby stads historia del II.
Nykarleby stads historia del III.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2010-12-11, rev. 2021-03-14 .)