Hädangångna hus och miljöer
och fakta om några kvarvarande

Kompletterande texter:
- Stadsbilden 1946
- Stadsplanen av år 1965
- Stadsplanens tillämpning
- Rivningen av det Grundfeldtska huset
- Mer om stadsplanens tillämpning
- Modellen inlagd på stadens adresskarta
- Stadsplan med tomtnummer
- Återanvända timror
- Modernt affärs- och bostadshus planerat ...

Förstoring av stadsplanen.

Holmröms bastu. Holmröms uthus. Apoteket Samskolan Våghuset Fors Blomström Normalskolans vedlider Nessler Fougstedt Nordlund, Mannfors, Siipilehto, Haglund De gamlas hem Stadshotellet och Andelslaget Källare Viks hotell Grundfeldt Karlssons smedja Stads- eller Juthforsen Laqvist. Rolf Backman. Rummelbacken Thulin, MantereBogdnoff "Poliskammaren" Nylund, Nordling, Österbottens Kött. Andelsbanken Markén Nybroforsen Gamla kraftverket och dammen Sundströms magasin Topeliusparken som björkskog Gråstenskällaren Bryggeriet Storbron Storbron med stålfackverk i  mittspannet Nybroviken Kosthållet Uthus på älvstranden Kyrkointeriör Kantstenar J. H. Forsséns. Synnerberg. Sund Sarlinska gården Knutars. Brunnar vid Rummelbacken Juldekorationer Stadskvarnen "Rundkiosken" DACO Bygkonsult, R-Kiosken och SIA-kiosken. Sundströms magasin Apotekets lillstuga Torggrillen och Glasskiosken F.d. fröknarna Forssells gård Joel Hägglund Barnträdgården Sparbanken och Herlers bokhandel Seminarieområdet Gustav Adolfsgatan Rikets sal Nordling Samskolans baksida Samskolans "lillstuga" De gamlas hem mot Kyrkogatan Direktorsbostadens uthus Marklund Apotekets uthus Dyhr Wedin Männistö Karleborg. Pensar Adventkapellet. Salem. Hagfors. Sångfestscenen. Knuts. Bönhuset. Granberg. Sockenstugan Liljedahls Klappbryggan. Gleisner. Siegfrid. Rosa Öhman Stadsbrunnen. Backlund Hanséns café. F. d. Lillollas kaplansbol. Rådhuset. Bergfeldts. Heikelska gården. Barnhemmet. Blåbäri Ainas stuga. Hanna Vidman. Langraden. Fagerholm. Sundströms. Brandkårshuset Asgård. F.d. Synnerbergs uthus. Haglunds. Söderlunds. Södra tullhuset alias Jeans shop DALTON Bros. Inc. Sunds uthus. Liljeström Venje Höglund. Järnefelt och Winter. Marklund. Kombikiosken. Seminariets trädgårdsmästarbostad. Olson. Johansson. Johansson. KAP-PAS. Granholms Marthagården. F.d. Bergerska gården. Barnhemets bastu. R. R. Eklunds barndomshem. L.L. Lybecks Amanda Nygren. Folkhögskolans bastu. Wahlberg. Ahlström. Galleri Viktor. Jansson. Wikman Källbackgatan. Brostugan. Konrad Öhman Källström/Sjöblom. Övergaards. 85. Melcher 66. Löfholm Backlund Björklunds gård Bergfeldts. Sund, Olaussen Guldkorn
Guldkorn