Modernt affärs- och bostadshus planerat av byggm. A. Jungerstam.

 

Tidigare gick ryktet genom press-spalterna, att A. Jungerstam, Vasa, skulle ha köpt affärsman Armas Pihlainens fastighet vid Bankgatan 10 i Nykarleby. Nu först har det blivit verklighet. Huset och tomten har nu bytt ägare och Jungerstam planerar att sätta i gång med bygget så fort ritningarna är klara och byggnadslov erhållits.


Som känt ligger förslaget till byggnadsplan för Nykarleby i ministeriet, men Jungerstam säger sig ämna ansöka om dispens, så att arbetet kan sättas i gång inkommande vår.

På denna tomt ämnar han sålunda enligt planerna uppföra ett trevåningshus. Första våningen kommer att inrymma affärslokaler med en yta på 600 m². Andra och tredje våningen skall inrymma bostadslokaler, men kan vissa rum i andra våningen omändras till kontorsutrymmen vid behov.

Jungerstam berättar vidare, att han även inköpt gamla Hedströmska tomten samt Männistös vid Västra Esplanaden. Där säger han, att enbart bostadslokaler kommer att inredas i samtliga tre våningarna. Också för detta område gäller samma byggnadsvillkor som på Pihlainens tomt. Men även här kommer arbetena att sättas i gång, så fort ritningar och tillstånd är klara.

Man talar även om andra byggen i Nykarleby!

Under den köldperiod som hittills varit rådande och säkert ännu en tid kommer att fortsätta, är t.ex. personalens hälsa vid Andelsringens affär i Nykarleby satt på hårt prov. Då termometern visar +tio–elva grader under arbetstiden i huvudhöjd och nära noll på golvet och expediterna måste gå med vantarna på händerna, så är tiden inne att göra något. Vi tror att det gamla här bör försvinna och något nytt komma till redan i sommar. Det var visst fråga därom redan senaste sommar, men frågan blev då bordlagd.

Även TB har planer på att bygga nytt. De har även inlämnat ansökan om byggnadstillstånd och ämnar sätta igång med arbete nu så fort tillstånd och ritningar är godkända. Här kommer den gamla f.d. Granbergska hörngården, som under senare år inrymt Haglunds bageri samt bostadslokaler och affärsutrymmen att ersättas med moderna servicelokaler och möjligen kaffebar.

Det går framåt i Betlehem.Österbottniska Posten den 11 februari 1966.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Man kan säga att i hundra år stod empirestaden som byggdes upp efter branden 1858. Från 1958 revs under en tioårsperiod i rask takt husen runt torget, förutom längs Bankgatan, mellan Västra esplanaden och älven. Sen följde utplånade av husen på bägge sidor av Esplanaden, från Norrtull till Bangatan, förutom tre hus som ännu i dag återstår, Caséns och Frostes och HAB, för att använda innehavarnas namn på 1940-talet.

För att använda skribentens uttryck ”det gamla här bör försvinna”, visar på den anda och tanke som präglade beslutsfattarna denna tid. Ingen tanke på att renovera och bevara fanns egentligen förankrad.  Man kommer osökt tänka på August Strindbergs dikt ”Esplanadsystemet” där  skalden säger: ”här rivs för att få luft och ljus”. De hus som nu revs blev hundra år. Om Gröna huset, Liljedahls, Ämbetshuset, Andelsbanken och Lövhyddan uppnår samma aktningsvärda ålder återstår att se. Man kan säga att nu är stadens skede nummer tre, det första skulle vara staden före branden, det andra empirestaden efter branden och nu våningshusens period. Det fjärde skedet ligger ännu dolt i framtiden.Läs mer:
Hädangångna hus.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-04-13, rev. 2014-07-22 .)