Juthbackabron november 1985


Som 20-års minne får du bilden av brobygget som påbörjades i november 1985, men en del förberedande arbeten gjordes redan i augusti. Där syns den av Syynimaa flyttade gården som var Kalle Anderssons hemgård. Den flyttades hel på trailer till östra änden av Kolonivägen där den står i dag. På bilden syns till höger ändan av Juthbacka teaters läktare som revs när bron kom. Förstoring.

 

 

Juthbackabron mars 1986

Senare på vintern skyddas bygget av ett tält. Förstoring.
(Inf. 2007-12-10.)


Lars Pensar fotograferade, tillhandahöll och kommenterade.


Läs mer:
Staden byter fasad av Bertel Widjeskog.
(Inf. 2005-11-27, rev. 2017-11-15 .)