Tungt nykarlebyhus
l
ät sig inte lyftas

Anderssons förra hus vid Juthbacka står fortfarande på sin gamla plats. På fredagen var det meningen flytta resterna av huset till en ny plats vid Karl Grönforsvägen. Men huset var tyngre än beräknat så det stora lyftet blev inte av.


Huset visade sig väga 35 ton medan man trodde att det vägde 16 ton. På den höjden hade lyftkranen kapacitet att lyfta endast 23 ton. Så huset stod stadigt på sin plats. Inte ens en lyftkran med mera lyftkapacitet hade hjälpt. Den kräver mera svängrum vilket den nya tomten inte har.

Förutom lyftkranen hade flyttningsförsöket bl a mobiliserat en grävmaskin och en långtradare för specialtransport. Av allt att döma är det den nya husägaren som får stå för fiolerna.

För husägaren återstår nu att numrera stockarna, plocka ner huset stock för stock och uppföra det på den nya tomten. Enligt köpeavtalet borde huset vara borta den första maj. Tiden är alltså knapp.

Väg och vatten löste in huset då bron vid Juthbacka skulle byggas. VoV har haft sitt kontor i huset under byggnaden av den nya infarten och vägen till Ytterjeppo. När vägen var färdigbyggd såldes huset på auktion.Något lyft blev det inte. [Anders Söderlund med sonen Magnus tittar intresserat på. Huset flyttades dock vid ett senare tillfälle på ett stort släp.]

Foto: Britt Sund


Jakobstads Tidning, troligen april 1986.
Leif Söderlund tillhandahöll och Lars Pensar komplettreade med lite fakta:

Gården uppfördes av den gamla bastun från Charlottenlund 1948–49 och var timrad till mellantaket, sedan spirad. När den låg i vägen för vägen till den nya Juthbackabron, köptes den först av en finsk järnvägsarbetare som inledde rivning. Sen köpte Johannes Syynimaa den och flyttade den över den nybyggda men ännu ej invigda Juthbackabron till det nya stället.


Johan Willman skrev på facebookgruppen Nykarleby:

Tror Göran Solvin körde Syynimaas hus med Land-Trans lavettbil. Åtminstone var han med.
(Inf. 2014-09-24.)Läs mer:
Huset 1960.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2014-08-17, rev. 2014-09-24 .)