Svår bostadsbrist i Nkby
— trettio köar

Tre projekt söker bostadslån
Staden träder in nästa år?


ANSÖKNINGAR om lån från bostadsstyrelsen har i höst inlämnats för tre bostadsprojekt i Nykarleby. Alla tre har förordats av stadsstyrelsen. Två av de tilltänkta nybyggena är hyreshus och det tredje ett bostadsaktiehus. Sammanlagda lånesumman är 1.205.000 mk. Dessutom har nio egnahemsbyggare anhållit om bostadslån på sammanlagt 340.000 mk. Det är rekord för Nykarleby det här, men det behövs.


Bostadsbristen är nämligen ett av de värre problemen i Nykarleby just nu. 20—30 bostadssökande står i kö och många som är uppsagda från sina lägenheter eller väntar på att få flytta in till staden har det verkligen bekymmersamt. Det är med mycket tur och goda kontakter man skaffar sig en hyresbostad i Nykarleby i dag. För den som vill köpa en lägenhet är utsikterna dock mycket ljusare.

— Arbetsgivarna i stader har påtalat bostadsbristen och det är främst hyresbostäder som behövs, bekräftar stadssekreterare Bror Åström. Det är möjligt att staden redan nästa år måste gå med i bostadsbyggandet för att behovet i staden ska kunna tillgodoses någorlunda — många andra kommuner överväger ju också den möjligheten och han anser att det skulle vara förmånligt för staden.

Det är byggnadsfirmorna K. E. Nyman, Harry Backlund och Arne Jungerstam som ansökt om bostadslån för vånings- och radhus. K. E. Nyman har reserverat tre tomter i Nystaden väster om Brostugan. []utfördes ej.] Man skulle där bygga tre trevåningshus, varav det första — ett hyreshus med tolv lägenheter — skulle byggas nästa år. Det hus Harry Backlund planerat och anhållit om lån för är ett radhus med åtta lägenheter — också hyresbostäder — som byggs i samråd med Bröderna Sjöholm. Detta bygge planeras i Karl Grönfors.

Det tredje bygget är ett bostadsaktiebolag som planeras av A. Jungerstam, i fem våningar vid Esplanaden på tomterna mellan Borgaregatan och Sparbankshuset. De fem våningarna förutsätter dock en stadsplaneändring. I detta nu får man bara bygga tre våningar högt i stadskärna. [Att just denna tomt var aktuell berodde förmodligen på att ena huset på tomten nyligen brunnit. Först år 2006 började tomten bebyggas.]

Det är, som sagt, främst hyresbostäder det är brist på. Det är många som gärna flyttar till staden om de bara får en bostad och så är det naturligtvis många som bor omodernt och som gärna vill byta till någonting bekvämare — äldre personer t.ex.Fyra relativt nybyggda hus vid Esplanaden bildar bakgrund till det bygge som Arne Jungerstam startat i höst. Huset byggs med statligt bostadslån. Hur många hus som helst byggs tycks dock bristen bara bli större.
[F.d. Dimitri Knutars tomt. Förstoring]


Sociala problem

Alla möjliga utvägar har tillgripits i höst, bl.a. för att få folk till minkfarmerna i pälsningstiden. Man har tillfälligt hyrt upp gamla hus för nyinflyttade och även De gamlas hem hyr ut rum åt ensamma personer, berättar bankdir. Allan Blom, som har hand om en del av husen.

Han är verkligt bekymrad över läget — bristen medför vissa sociala problem också. Folk tvingas bo i undermåliga bostäder och i synnerhet för äldre personer och småbarnsfamiljer är det besvärligt. Det är dessutom frågan om hyresgäster som skulle vara berättigade till bostadsbidrag och kunde bo modernt — om det fanns tillgång på bostad. Allan Blom menar att det vore fördelaktigt för staden att bygga bostäder, både av sociala skäl och med tanke på skatteunderlaget.

Bankdir. John Strang säger att han slutat anteckna de som söker hyresbostad — det är ingen idé eftersom det inte finns något att erbjuda. Strang, som är fullmäktigeordförande, menar också att staden borde ta del i bostadsbyggandet. Först i tur står då, enligt hans mening, pensionärsbostäderna.


De tre bostadsbyggen för vilka låneansökan till bostadsstyrelsen inlämnats är ett trevåningshus i Nystaden, ett femvåningshus vid Esplanaden och ett radhus vid Karl Grönfors [Tallkotten]. Husen är inritade vid pilarna.
[förstoringen är den intrikata gränsen mellan staden och landskommunen iritad med rött.]


Inger [Luoma], Jakobstads Tidning, 1971.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Stadsplan 1974.
Fler kartor och stadplaner.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2011-10-19, rev. 2011-10-27 .)