En idyll

En riktig idyll! En betande häst vid Lybecksgatan och den numera till park omgjorda Topeliusgatan, mellan Gustav Adolfsgatan och Karleborgsgatan.
En riktig idyll! En betande häst vid Lybecksgatan och den numera till park omgjorda Topeliusgatan, mellan Gustav Adolfsgatan och Karleborgsgatan. Kanhända ägdes hästen av forman Karl Wikman som bodde en bit söderut längs Karleborgsgatan.


Veckotidningen Seura, 1958.
Ur Margareta Storås klippsamling.


Läs mer:
Demetrius Knutars gård längst till vänster och därefter Järnefelts och Winters gårdar.
(Inf. 2007-01-25, rev. 2023-01-18 . )