F.d. Kyrkoby skola juli 2017

Kårkulla samkommun Nykarleby Arbetscentral, Joupersgatan 2, var sista brukare.

 


  Förstoring.
  Förstoring.
  Förstoring.
Den oinredda vinden. Förstoring.
Vackert rum med fem fönster och panel på både väggar och i tak. Förstoring.Lite minnen från forna tider; kartor, kälke, våg och skylt för Uudenkaarlepyyn suomalainen koulu.  Förstoring.

 Man flyttade in i intillbyggda Nyboda arbetscentral hösten 2017 och sen blev den 94-åriga skolan överflödig.
Förstoring.
Förstoring.

Foto: F.L.

 

Kyrkoby skola rivs den 6 oktober 2017


Man kan ju tycka att det är synd att inget tas till vara. Förstoring.
  Förstoring.
Förstoring.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Minnestavla.
(Inf. 2017-10-08, rev. 2017-10-08 .)