Markénska gården mars 1995

Markénska gården 1995.
Topeliusesplanaden 2 vid korsningen med Bangatan, mot sydväst. Längst till vänster skymtar utjämningsreservoaren för dricksvatten, byggd i mitten på 1980-talet.
Foto: Lars Pensar.Gårdssidan.
Foto: Lars Pensar.


Gården nr 1 uppfördes av Kajsa Stina Eklund (och såldes åt bagaren Lax vid hennes avflyttning till Kaskö). Den var till salu 1874. Äägdes 1884–1902 av bagarmästare Anders Markén. En Rudnäs har bott i längan mot Bangatan. Ett av de sista bostadshusen med papp, eller som man säger i Nykarleby, filt, som taktäckningsmaterial. Revs i slutet på 1990-talet, men fortfarande år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 står tomten obebyggd, men den hösten började man annonsera för ett hus som skulle uppföras på tomten. Hösten 2012 inleddes byggnadsarbetena.Gårdssidan och omgivning. Förstoring.
Foto: Leif Söderlund.
(Inf. 2012-01-30)
Kolorering av Peter Gullback.
(Inf. 2020-12-13)


Läs mer:
Markén i Hantverkare av Erik Birck.
Målning av Maud Granvik.
Kajsa Stina Eklund i Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
(Rev. 2022-10-30 .)