Karl Johan Hagfors 1860—1939


Hagfors, Karl Johan, finsk skriftställare, f. 17 okt. 1860 i Nedervetil, Österbotten, genomgick Nykarleby folkskollärarseminarium samt blef student 1885 och filos. kandidat 1889, medan han tjänstgjorde i Helsingfors som folkskollärare. 1891 aflade han filos. licentiatexamen med ett specimen om Gamlakarleby-målet och blef s. å. lektor vid nämnda seminarium. H. har utgifvit flera arbeten inom modersmålets pedagogik, i hvilka han ifrat för bättre metoder i ämnet vid folkskoleundervisningen. Som novellförfattare uppträdde han 1901 med Dagens hjälte, hvari förhållanden under de samtida ofärdsåren satiriserades.
T. C.Nordisk familjebok (1909).


Läs mer:
Hagfors i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2006-09-17, rev. 2020-01-12 .)