Karl Johan Hagfors 1860—1939


Karl Johan Hagfors 1860-1939Hagfors, Karl Johan (f. 17/10 1860 Nedervetil. d. 26/10 1939 Hfrs), skriftställare och pedagog, fil.dr 1894. H. genomgick Nykarleby seminarium, blev student 1885 och fil.kand. 1889, medan han tjänstgjorde som folkskollärare i Hfrs. Hans doktorsavhandling behandlade Gamlakarlebymålet. H. tillträdde 1891 lektorstjänsten i svenska vid Nykarleby seminarium, vars direktor han var 1917—30; därefter bosatt i Hfrs. Utom det skönlitterära arbetet Dagens hjälte (1901), en satir över förhållandena under ofärdsåren, utgav H. historiken till Nykarleby seminariums 50-årsjubileum (1923), flera arbeten inom modersmålets pedagogik och den genealogiska undersökningen Några bondsläkter i Nedervetil och Gamlakarleby under 400 år (1929). Postumt utkom släktutredningen Fädernas gård och dess folk (1940). Han var även tidningsman, bl.a. 1905—11 redaktör för Österbottniska Posten, som han även senare regelbundet medarbetade i, bl.a. som krönikör under signaturen Kurre. (M. Åström, K.J. H., 1972)


Uppslagsverket Finland (1982).K. J. Hagfors med fru utanför Direktorsbostaden.
Elisabet Sund delade i Nykarlebyvyer på facebook. Peter Gullback kolorerade.
(Inf. 2022-10-30.)


Läs mer:
Tidningsdebut. 1882
Seminarist. 1882
Också en splitterny wisa skrevs förmodligen av H. 1898
Fotografi av hemmet på nuvarande Topeliusesplanaden 13. 1901
Båtannons. 1907
Nordisk familjebok. 1909
Lektor och direktor av K. J. Hagfors. 1923
Minnesruna över hustrun Betty. 1923
Nykarleby seminarium 1873—1923. 1923
H. i Biografiska uppgifter angående lärarpersonalen av Karl Johan Hagfors. 1923
Hagfors inspekterar islossningen. 1926
Karl Johan Hagfors 70 år. 1930
Program för Aftonunderhållning i Nykarleby seminarium den 17 oktober 1930 i anledning av Direktor Doktor K. J. Hagfors avgång. 1930
Minnesruna och Direktor K. J. Hagfors' jordfästning Österbottniska Posten. 1939
Testamentariskt förordnande. 1939
Minnesruna av Joel Rundt. 1940
H. hos skräddarmästare Finnström i Österbottniska Posten. 1940
Modersmålsundervisingen av J. L. Birck. 1957
Hagfors i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958
Vänner, det var häst i redet av J. J. Huldén. 1962
H. i Liten blev stor. 1986
Av Erik Birck. 1988

Gamlakarlebymålet: ljud- ock formlära samt språkprov (1891) i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Rev. 2023-09-13 .)