Dagens hjälte

av

K. J. Hagfors.


Gick som följetong under september 2006.Jag hade inte läst boken, men jag trodde dock att den kunde vara av intresse eftersom Margit Åström i boken K. J. Hagfors på sidan 169 skrev:

Fastän staden där handlingen försiggår ligger i östra Finland och har finskt namn, är det lätt att känna igen Nykarleby, miljön och människorna där, en småstad som sover och ständigt går bakåt. Konkurserna, försnillningarna, järnvägsfrågan är lika säkra vårdtecken som kyrkan och det öde torget.


Småningom hittade jag fler omnämnanden. Författarens egen kommentar i Biografiska uppgifter angående lärarpersonalen vid Nykarlebyseminarium var kort och gott:

Stympad av censuren.


I Vänner, det var häst i redet skrev J. J. Huldén:

Han har visserligen gjort en novell, betitlad ”Dagens hjälte”, men denna konturteckning är ej stort mer än ett journalistiskt infall. Det handlar om en människa utan rötter och utan värde, observerad utifrån och ytligt. Författaren känner icke tillräckligt den värld han vill skildra, och figuranterna däri blir endast schabloner från litteraturens allmänning.


I Äldre och yngre Nykarlebydiktare var Färj-Eriks kommentar:

Dr Hagfors skrev även en bok, ”Dagens hjälte”, men den gick underligt nog inte alls trots hans fina kåsörpenna.


I Nodisk familjebok stod slutligen:

Som novellförfattare uppträdde han 1901 med Dagens hjälte, hvari förhållanden under de samtida ofärdsåren satiriserades.Innehåll

[Det finns inga kapitelrubriker, så i innehållsförteckningen finns i stället de första orden i respektive kapitel.]

 Del I
1Aprilsolen gassade varm
2Den sista maj, sent på kvällen
3Det var midsommar
4Det var söndag
5Det är märkvärdigt, hvad dagarna blifvit långa
6Langes hushållerska Gustava
7Det var nyårsdag
8Höstens första snö
9Ett gement före!
10Kontrollör Bygdén
11Det var en lördag på kvällen
12Det var i början af september
13Knut Lange satt på sitt kontor
14En solig dag i början af september följande år
15Kronofogden Holming hade återkommit från en badort i början af september
16Kontrollör Bygdén
 

Del II
17Julens ro låg öfver staden
18Januarisolen kastade ett matt sken
19Följande morgon
20Man var redan långt inne i februari
21Tidigt följande morgon
22Drifvorna smulto


K. J. Hagfors (1901 och 1902) Dagens hjälte.
Stig Haglund digitaliserade.
(Inf. 2006-09-13, rev. 2022-11-02 .)