M I N N E S R U N O R


ALFRED HULDÉN


Den 8 februari 1910 i Nykarleby pensionerade lektorn, fil. dr Isak Alfred Huldén i en ålder av 81 år. Han föddes i Munsala den 12 april 1888.

Alfred Huldén var den tredje i ordningen i en begåvad syskonskara som växte upp på Nörråkers i Monå. Studievägen fick sin början i Nykarleby seminarium, från vilket han fick sitt lärarbetyg 1913. Studentexamen avlade han som privatist 1922 vid sidan av lärargärningen, först i Karleby, därefter i Föglö och vid Finns folkhögskola i Esbo och vid Åbolands folkhögskola i Pargas 1920—1929. Filosofie kandidatexamen avlades 1926, och de lärda mödorna kröntes 1960 med en i utlandet förvärvad doktorsgrad. Åren 1929—53 var han lektor i historia vid Nykarleby seminarium. Svenska Österbottens ungdomsförbund ägnade han hängivna insatser under många år.

Alfred Huldéns minne lever framförallt bland de 25 lärarårgångar som i Nykarleby seminarium av honom bibragtes historiens och pedagogikens grunder. Hans undervisning var livsnära och anknöt gärna till hembygdens förhållanden i gången tid. Som handledare av lärarkandidaterna utvecklade han en skicklighet och pregnans som väckte tacksamhet. En med åren tilltagande originalitet — helt säkert även målmedvetet omhuldad — ger onekligen Alfred Huldén rätt till en framträdande plats hos svenskbygdens lärare i minnenas kavalkad från seminarieåren.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1970).
Rabbe Sandelin, SFV, digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Alfred Huldén av Lars Huldén.
Prosa av Huldén.
(Inf. 2018-04-13, rev. 2020-01-21 .Veckan när det var totalkaos i Svenska Akademien och ständige sekreteraren Sara Danius avsattes.)