Alfred Huldén 1888–1970


Huldén, Alfred (f. 14/4 1888 Munsala, d. 8/2 1970 Munsala), skolman och författare, (fil.kand. 1926), bror till Evert H. Han var verksam i läraryrket; först i Jakobstad och därefter (från början av 1930-talet) lektor vid Nykarleby seminarium i historia och pedagogik till 1951. Bodde i Gustav Häggbloms gård vid Rummelbacken och efter pensioneringen även i Monå och Hirvlax. H. skrev Självstyrelse inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742 (1928) och Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala (1932).


Uppgifter av Lars Huldén, februari 2003.Österbottniska Posten, 16 mars 1945, nr 11, s. 2.
Intill Nykarlebynejden går till val med egen kandidat. Lektor Alfred Huldén lägger korten på bordet.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Minnesruna i SFV-kalender.
Prosa av Huldén.
Alla sidor där Alfred Huldén nämns.
(Rev. 2022-05-21 . )