XVII. STADENS INFRASTRUKTUR OCH ALLMÄNNA SERVICE UTVECKLAS

Viktor Malmbergs skulptur Flora


Vid sammanträdet den 8 juni 1937 meddelade fullmäktige Einar Hedström, att ett antal nuvarande och f.d. stadsbor anskaffat en bronsavgjutning av konstnären Viktor Malmbergs skulpturverk ”Flora”. Man ville på detta sätt bidraga till stadens smyckande med konstverk och samtidigt hugfästa minnet av denna f.d. Nykarlebybo.

Stadsfullmäktige emottog med tacksamhet gåvan och uppdrog åt stadsstyrelsen att utbetala de för grunden och sockeln erforderliga medlen. Att utse plats för konstverket samt anskaffa sockel m.m. utsågs direktor N.A. Fougstedt, borgmästare Alarik Huldén, lektor Arne Jernström, bankdirektör Einar Hedström och lektor Oskar Holmqvist. Skulpturen placerades i Fåfängan vid älven.

Gåvobrevet på bronsavgjutningen överlämnades den 2 okt. 1937 till staden. Av detta framgick, att initiativet till insamlingen tagits av teol. stud. Rolf Herler. Skulptörens änka, fru Daisy Malmberg hade beviljat rätt att göra avgjutningen och arkitekt Carl Frankenhæuser hade för ändamålet utlånat det honom tillhöriga gipsoriginalet.


Viktor Malmbergs skulptur Flora
Flora i Fåfängan. Foto: Holger Haglunds samling.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 498. Statyn avtäcktes på årsdagen av konstnärens död den
Fortsättning på kapitlet: Mikael och P. W. Lybecks minnestavla.
Avtäckningen av Viktor Malmbergs ”Flora”

försiggår, som tidigare nämnts, med en enkel högtidlighet i morgon lördag kl. 3 e. m. — årsdagen av konstnärens frånfälle.

Konstverket överlämnas till staden å donatorernas vägnar av bankdir. Einar Hedström och emottages å stadens vägnar av fullmäktiges ordförande direktor N. A. Fougstedt. Seminaristernas kvartett utför sång och lektor O. Holmqvist reciterar. I anledning av den sena årstiden göres invigningsakten kort och torde räcka omkring trekvart timme. I anseende härtill ävensom till platsens läge anordnas sittplatser endast för en del av publiken.

Platsen, som nu bär spår efter avlägsnandet av det förut där befintliga stenpartiet, kommer i vår att regleras och omplanteras.

Viktor Malmbergs familj kommer att vid avtäckningen representeras av konstnärens dotter fru Margherita Helsingius.

Kl. 8 e. m. intages middag å Viks restaurang, till vilken hugade deltagare böra i dag anmäla sig.


Österbottniska Posten, 29 oktober 1937, nr 43, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-01-28.)

 
Viktor Malmbergs skulptur Flora
Ännu en bild av Flora på originalplats.
Elna Andersson tillhandahöll.

 
Viktor Malmbergs skulptur Flora
Ännu en bild av Flora på originalplats flankerad av en av de vackra granarna, som jag sörjer varje gång jag passerar parken. Förstoring. Foto: Vilhelm Nyby gissningsvis 1950.
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.

(Inf. 2015-01-13.)
Viktor Malmbergs skulptur Flora
Ännu en bild av Flora på originalplats flankerad av de vackra granarna, som jag sörjer varje gång jag passerar parken. Lybecks lillstuga och uthus till vänster och apotekets uthus till höger. Förstoring. Foto: Seppo Kuusinen, 1965, som också tillhandahöll.

(Inf. 2017-06-21.)1979


Floraparken. Flora målad 1979 av Reguel (Lindén). Ägaren, min fadder Camilla Heikius, berättade att maken Nils fick den som betalning för reparation av konstnärens röda Moskvitch. Lillbron nedanför seminarieområdet. Förstoring.


Läs mer:
Konsten i Nykarleby.
(Inf. 2022-08-28.)Hösten 1981


Floraparken. Floraparken från korsningen Kyrkogatan-Borgaregatan mot nordnordväst. Flora stod mellan tredje och fjärde björken från höger. Strecket i mitten mot nederkant är Lillbron. Förstoring.
Foto: FL den 26 september 1981.

(Inf. 2019-11-22.)Sommaren 1986

Herrarna som anlade Floraparken efter dammhöjningen. Träden, spireorna och alla de andra växterna hämtade vi från Sydösterbottens plantskola i Pörtom med stadens gröna Toyota Hiace lätta lastbil. I arbetet ingick också att flytta ankaret.


Floraparken. Fredrik Liljeström, stadsträdgårdsmästare Bror Sandström och hans son Peter Sandström. I bakgrunden syns fyllningsmassorna som hade tippats i slänten vid Topeliusparken och täckt över stenmurarna. Förstoring.


Floraparken.
Apoteket och Peters ”ryssgröna” Fiat 127/1974 i bakgrunden till vänster. Floras sockel i bakgrunden till höger. Samma personer som ovan. Förstoring.


Floraparken.
Peter Sandström, Mikael ”Mokki” Markkula (som slutade röka när han började i skolan) och sedermera blev sjökapten samt stadsträdgårdsarbetaren Eino Näsi. Notera brandsirenen på kraftverkstaket! Förstoring.

(Inf. 2019-11-09.)

   


BEUNDRARE AV VIKTOR
MALMBERGS KONST
SKÄNKTE TILL HANS
FÖDELSESTAD DETTA
VERK AV KONSTNÄRENS
HAND


Foto: FL juli 2002.
Flora på ny plats efter att parken återställdes efter dammhöjningen 1984.
Flora framför de sorgliga resterna av apoteket efter branden i november 1995. Förstoring.
Foto: Leif Söderlund.
(Inf. 2013-11-14.)

 

Den 17 juni 2003 flyttades statyn en tredje gång ......
och nu är hon på väg mot torget.
Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2012-08-12.)
Flora har blivit revolutionär och pulsar omkring i snön med den frygiska mössan.

”Flora har blivit revolutionär och pulsar omkring i snön med den frygiska mössan”, skrev Lars Pensar som fotograferade den 19 februari 2007.


Floraparken.
Ett foto jag tagit över älven mot Floraparken, 1963 kan det vara. Hade klättrat upp i äppelträdet.  – Skrev Solveig Sjöskog som tillhandahöll. Förstoring.


En bit till vänster om mitten syns syrenbersån, som aldrig riktigt tog sig efter att ogräsbekämpning skett i slutet på 70-talet med rikliga mängder vägsalt. Snett upp till höger om den Flora och längst till höger utfyllnaden på Anderséns tomt. Den nedsänkta slingrande gången med granrötter syns också.
(Inf. 2009-01-25.)

 


Hösten 2014

Peter Gullback fotar ofta arbetsplatserna. Flora skall få bättre grund och plattor.  Hoppas de svänger henne rätt väg också, skrev Lars Pensar.


Floraparken. Urschaktning den 22 september 2014. Förstoring.


Floraparken.
Återfyllningsarbeten den 24 september 2014. Förstoring.


Floraparken. Ny elservis den 24 september 2014. Förstoring.

 

 


December 2015


Floraparken. Flora i rimfrostdräkt den 15 december 2015.
Foto: Lars Pensar. (Inf. 2016-02-06.)

 

 


Maj 2020


Floraparken. Flora den 13 maj 2020. Den dagen brukar Nykarleby damkör uppvakta, men som det mesta annat är det evenemanget inställt p.g.a. coronakrisen. Förstoring.
Foto: Lars Pensar. (Inf. 2020-05-13.)

 Läs mer:
Intervju med Flora av Erk.
Viktor Malmbergs Flora avtäckt i Österbottniska Posten.
Lektor Fougstedts tal vid floras invigning.
Vykort av Flora i gamla Floraparken.
Vår Flora av Gunnar Levlin.
I fåfängans park av Axel Lindholm.
Parkens norra ände.
Flora skall flytta tillbaka till parken av Johan Sandberg 1986.
Nykarleby damkörs uppvaktning vid Flora.
Nykarlebygillets samkväm 1950 och Flora 2010.
Flora sommaren 1946.
(Rev. 2022-08-31 .)