Gustav Eliel Roos

1861–1932


Dödsfall. På lördagsmorgonen avled å kommunala sjukhuset i Vasa efter en långvarig sjuklighet apotekare Gustav Eliel Roos i en ålder av 70 år. Den akuta dödsorsaken var lunginflammation.

Gustaf Roos var född i Nykarleby den 21 oktober 1861 och var son till handlanden och rådmannen Elias Roos och Anna Ottilia von Essen. Efter att ha genomgått sex klasser av Vasa svenska lyceum inträdde han på apoteksbanan 1882 och konditionerade sina elevår hos apotekare Malin i Tammerfors. Farmaceutexamen avlade han 1885 och konditionerade därefter hos apotekare Ramstedt i Alavo och Ekroos i Nykarleby. År 1892 blev han provisor och köpte året därpå apoteket i Alavo, som han innehade till år 1900. Följande år köpte han apoteket i sin hemstad, där han blev bofast till år 1916, då han flyttade till Vasa och under några år var delägare i gamla apoteket därstädes. Efter att sedermera definitivt ha lämnat apotekarbanan fungerade han några år som föreståndare för Södra Finlands banks filialkontor i Vasa ända tills nämnda bank uppgick i Unionbanken. Under sin vistelse i Nykarleby var Roos mycket anlitad i kommunala värv och var bl. a. medlem av stadsfullmäktige samt viceordförande i drätselkammaren.

Apotekar Roos var en kunnig fackman på sitt område och åtnjöt i utomordentlig grad sina kollegers uppskattning och aktning. Hjärtegod och vänsäll var han gärna sedd i vän- och kamratkretsen, där han tack vare sitt glada lynne och sin stora humor spred solsken och trevnad omkring sig i rikaste mått. Den avlidne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.


Österbottniska Posten, 9 september 1932, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Apotekare av Woldemar Backman.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-01-20, rev. 2022-01-20 .)