Olav, Sigmund, Bengt och Wilhelm Schalin


Schalin, Olav Daniel (f. 21/5 1894 Nkby, d. 13/8 1979 Hfrs), präst, teol. dr 1947. S. var på sin tid en av de ledande prästmännen i Borgå stift. Han inledde sin bana som adjunkt i St Katarina församling i Petrograd 1917—18 och var senare bl.a. kaplan i Nykarleby 1922—30 och i Pargas 1930—47; domprost i Borgå svenska domkyrkoförsamling 1947—62. Han utgav bl.a. arbetet Kulturhistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland (2 bd, 1946—47).

Hans bror, dipl.ing. (1917) Sigmund Rafael S. (1892—1983), var 1918—29 fyringenjör vid sjöfartsstyrelsen och 1925—55 rådgivande ingenjör vid elverket i Hfrs. Han gjorde på 1930-t. en viktig kulturhistorisk insats, då det gällde att rädda Zachris Topelius barndomshem Kuddnäs i Nykarleby. [Minnesruna i SvD.]

En annan bror, trädgårdsarkitekten Bengt Michael S. (1889—1982), var 1946—57 stadsträdgårdsmästare i Hfrs.

[Brodern Teodor S.]

Son till Olav S. var Wilhelm S. (1926—78), folktingssekreterare 1966—78.Uppslagsverket Finland (1985).


Ytterligare en bror:

Arnold Schalin


Arnold Schalin. F kyrkoherden i Lovisa församling i Finland prosten E Arnold Schalin, Uppsala, har avlidit i en ålder av 88 år. Han var född i Nykarleby i Finland, blev student i Åbo och prästvigdes 1911 i Helsingfors. Han fortsatte studierna i vid Institutum judaicum i Leipzig och var före första i världskriget judemissionär i dåvarande Österrike. År 1916 blev han kyrkoherde i Bergö i Finland och fyra år senare i Lovisa församling, där han verkade till pensioneringen 1950. I Lovisa var han dessutom bl a religionslärare vid läroverket och folkskoleinspektör. I början av 1960-talet flyttade han till Uppsala. Varje sommar vistades han i Pargas utanför Åbo. Som hobby ägnade han sig åt orkidéodling, siluettklippning och träsnideri. I Uppsala deltog han med intresse i emeritiprästernas samlingar och var också aktiv inom Uppsala kyrkobrödrakår. Närmast sörjande är barnen Ebba-Stina, arkitekt SAR, gift med armédirektör Björn Hult, Stockholm, Barbro, barnträdgårdslärarinna, gift med direktör Birger Sundén, Åbo. Pehr, direktör, med maka Hillevi, f Tervasmaa, Göteborg, och Monica, fil mag, Uppsala, barnbarn, barnbarnsbarn samt tre bröder bosatta i Helsingfors.

Uppsala Nya Tidning den 24 maj 1975.
Mikael Schalin tillhandahöll.Läs mer:
Olav, Sigmund, Wilhelm och Arnold var söner till seminariedirektor Zachris Schalin.
Familjeporträtt från början av 1900-talet.
Prosa av Sigmund S.
Bengt hade en utställning i samband med Sång- och musikfesten 1914.
Bidrag av Olavs son Lars O. Schalin.
Bidrag av Sigmunds sonson Mikael Schalin.
Sigmund tillhandahöll Woldemar Backman gamla brandförsäkringspapper.
Sigmunds stjärna.
Zacharias Topelius och Nykarlebybygden av Olav D. Schalin.
Ur Nykarleby församlings äldsta historia av Olav Schalin.
Min barndoms kyrka av Arnold Schalin.
(Rev. 2022-03-07 .)