Zacharias Schalin 1854—1938


Schalin, Zacharias (f. 2/3 1854 Kaskö, d. 1938 Åbo), skolman, fil.kand. 1876, teol.kand. 1884, far till Teodor S. (och systerson till Z. Topelius). S. var 1886—1904 direktor för Nykarleby seminarium, därefter läroverkslärare i Åbo och folkskolinspektor i Björneborg och Åbo. Han utgav dikter, en serie religiösa folkskrifter, prosaberättelser, reseskildringar (bl.a. En tur genom Österbotten, 1883), barnböcker i Topelii anda (bl.a. Mössmammas berättelser för de små, 1901) m.m.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Minnesruna av K. V. Åkerblom.
Direktor av K. J. Hagfors.
Familjeporträtt.
Familjen Schalin utanför direktorsbostaden omkring 1902.
Av Einar Hedström.
”På anhållan af” S. nedtecknade Hilda Olson Minnen från barnaåren i Nykarleby.
Anteckningar ur Schalinska samlingen.
S. framför seminariets huvudbyggnad.
Julkort.
En resa i Finland hösten 1900 av teol.dr John Ternstedt.
Silverbröllop 1905.
Sönerna Olav, Sigmund, Arnold och Bengt.
Prosa av S.Zachris och Alma Schalin, född Montin. Nykarleby 1904, förmodligen en interiör från direktorsbostaden.

Mikael Schalin tillhandahöll foto.
(Rev. 2020-01-18.)