Winterbunden ligger Alöns wackra fjärd


Läser att vid en Topeliusfest 1888 avsändes ett telegram till Topelius med en mängd stadsbors underskrift och av följande ordalydelse:

 


Winterbunden ligger Alöns wackra fjärd,
Frostig, mörk och kulen står din hembygds werld,
Men i warma hjertan lefwer här din bild.
Älskad, oförgätlig, barnakär och mild!
Hell dig, sjuttiåring, skald med silfwerhår,
När ditt namn i jubel nu kring norden går,
Tag wår enkla hyllning, som den räcks dig här
Med en helsning från din barndomsstrand och skär!Får man gissa att det var Gånge som svarade för formuleringen?
Alörsfjärden 1987. Ljuset och Kristina Pensar i anorak gör att man känner sig förflyttad till Grönland. År 2005 "vinterbands" både fjärden och älven så sent som den 1 december.


Österbottniska Posten januari 1888.
Lars Pensar fotograferade, digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Alörn av Einar Hedström.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-11-31.)