Farväl, du vita general


Farväl, du vita general
och var hälsad igen
då landet åter kräver
en man bland män.

Vi höja våra fanor
för din resliga gestalt.
Vi höja dem nog åter
om det kräves av oss allt.

Vi följde dig med lust
då vi voro i nöd
Vi följa dig väl åter
om det gäller liv och död.

Ty vår du blev i vårens tid
då stridens låga brann
du blev vår vita general
och vår symbol av man.

Farväl, du vita general,
men var hälsad igen
då landet åter kräver
en man bland män.

16.VIII.1919.

 

Ernst V. Knape (1920) Vid korsvägen.

Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Och det dröjde ju inte längre än 20 år när han behövdes igen!

Mannerheim var mig veterligen inte någonsin verksam i Nykarleby, men efter sin operation på Malmska, av dr Öhman, åkte han igenom Nykarleby och över stora bron på väg till Åbo, var det visst. Bilen fick något fel i Närpes-Övermarktrakten och Mannerheim tvangs sitta på vägkanten ett par timmar tills en ny bil anlände.

Jag har en del Knape-litteratur. Boken denna dikt är hämtad ur heter Vid korsvägen, utgiven 1920 och innehåller dikter med följande rubriker: Vid korsvägen, Sommar, I åkern, Så länge sen det hände, En vårvisa, I natten, I rosenhäcken gömma, Jag samlade ett radband, Sommarnatt i skären, Den vita drömmen I, II, III, Stämningar, I,II, Bröllopsmorgon vid havet, Ett liv är så litet, Där äro så många inom dig själv, Mot slutet I,II,III, IV, Ett liv, Vid glömskans flod, Gud give den trötte sin tröst, Vårdträdet, Till friheten, Män stån upp, Farväl, du vite general. Stig sång, En julvisa, Till hembygden.

Vilka som tillkommit under Nykarlebytiden vet jag ej! Men för en del har säkert inspirationen Nykarlebypåverkan


Läs mer:
Fler dikter av Knape.
Alla sidor där Mannerheim nämns.
(Inf. 2018-04-13, rev. 2018-04-13 .)