Från NyKarleby förmäles, att byggmästaren Kuorikoski sökt och erhållit privilegium för anläggande av ett pappersbruk invid Lappjoki, ½ mil söderom nämnde stad.


Åbo Tidningar den 4 oktober 1850 nr 78 sid 1. Varför detta ej kom till stånd får framtiden utvisa.

Läs mer:
Simeon Levis resa.
Artikeln från Helsingfors universitetsbibliotek, Historiska Tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-03-02, rev. 2018-05-10 .)