Nykarleby den 23 november 1876. Då verksamheten numera upphört vid lägre elementarskolan härstädes i brist på elever och fråga af vederbörande väckts om den indragning såsom öfverflödig för orten, anser jag det vara på sin plats att ur tillhandsvarande anteckningar från fordna tider göra några utdrag, upplysande när denna skola stiftades och hvilka dess förnämligaste lärare under ett och ett halft sekel af dess första tillvaro varit. Vi låta härvid till en början pedagogen Toppelius, som här blef lärare år 1792, berätta:


[Eftersom personallängden finns i Samling till en historik, hoppar vi nu till den.]


Så långt Gabr. Toppelius.

En annan minnestecknare berättar om Johannes Remahl, att han kommit från Vasa, der han haft 9 dalers lön, och att han blifvit måg åt Jesenhaus, genom att han gift sig med den sistnämndes stjufdotter Brita, hvars moder, äfven med namnet Brita, varit enka efter en prest i Vörå och vid sitt sednare giftermål ”varit mycket gammal, hvarföre pedagogen Olaus Kickovius om Jesenhaus' äktenskap skrifvit följande rim:


”Brita, gammal, from och god,
Tog han mot med tålsamt mod.”


Jag låter en munter skolhistorie om Remahl blifva oberättad till lägligare tid, då äfven de öfriga pedagogerna ända till 1792 skola blifva omnämnda. Nu till annat. Den 20 dennes afled å Keppo i Jeppo kapell sågegaren och possessionaten Otto von Essen i en ålder af 63 år. Den aflidne har varit en driftig affärsman, som upparbetat sig från inspektor till en ganska burgen man. Hans lif har förflutit lugnt och obemärkt.N—r [Nabopolassar], Åbo Underrättelser nr 277, 28 november 1876, sid 2.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket 1771—1890.


Läs mer:
Fortsättning.
Hänvisning till artikeln i Ännu något om och med anledning af ”Skolan i Nykarleby” av K. G. Leinberg.
Trivialskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-04-22, rev. 2014-10-17 .)