III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Pehr Jacob Falck


Bland stadens honoratiores vid denna tid bör även nämnas tullförvaltaren Pehr Jacob Falck (f. 13.10. 1801 i Heinola, d. 9.7. 1867 i Nkby i andtäppa). Han var gift med Maria Ulrika Lönnroth, som dog den 12 okt. 1855 i en ålder av 51 år, 1 mån. och 3 dgr. De hade 5 barn, döttrarna Alexandra och Amanda och sönerna Konon, Knut och Frans.

Falck hörde till Runebergs beundrare och var en för ideella strävanden varmt kännande man. 117)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 230 f.


Nästa kapitel: Apotekare Bastman.


Läs mer:
Petter Jacob Falck — Tullförvaltare och personlighet i 1800-talets Nykarleby av Karl Wenelius.
(Inf. 2004-01-06, rev. 2013-04-01 .)