III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Apotekare Bastman


Adrian Reinhold Bastman
var den originellaste bland stadens apotekare vid denna tid. Han var född i Ulfsby den 1 aug. 1797, inflyttade till Nykarleby från Borgå 1824, men fick privilegium på apoteket först den 24 nov. 1829. Han var ”supig och slösaktig”. För att förbättra sin ekonomi gifte han sig den 10 dec. 1826 vid 29 års ålder med dottern till godsägaren på Koskis i Uskela socken, Åbo län, kapten Magnus Hedersvärd (d. 1781), fröken Brita Beata Hedersvärd 118), som då var 71 år gammal. Hon var begåvad med någon förmögenhet, visste skvallret berätta. Herrarna i staden, har rådman J. A. Lybeck berättat, visste att Bastman rest bort för att gifta sig och väntade med största nyfikenhet att få se bruden. Men Bastman hemförde henne i täckt vagn och visade henne ej på länge. ”Kamraterna” och andra nyfikna hade hastigt samlats utanför Bastmans bostad, men så snart åkdonet kommit in genom porten, slogs denna igen. Där blev de stående med lång näsa. De förstod nu, att fru Bastman ej var synnerligen presentabel. Hon dog redan den 1 sept. 1827 i lungsot. Tydligen blev Bastman nu i tillfälle att med hustruns pengar inlösa apoteket. Han fortsatte tydligen sitt supiga leverne och det dröjde ej länge, innan hustruns förmögenhet var förstörd. Den 5 okt. 1831 måste han sälja apoteket. Han förde sedan en bekymmersam tillvaro, och bodde som hyresgäst än här, än där. Den 16 dec. 1841 gifte han emellertid om sig med jungfru Hedvig Lindroos, som han tydligen redan länge levt samman med. Hon dog redan den 21 febr. 1842, 41 år och 11 dagar gammal. Bastman själv avled utfattig den 5 nov. 1850 i ”bröstfeber”. 119) Apotekerskan Brita Beata Bastman skall ha haft en syster, som var litet tokig. Ryktet berättar, att då apotekerskan dött och blivit begraven, fick systern ledsamt, gick till gravgården och ropade: ”Brita Beata Hedersvärd, släpp in mig!” 120) — I själva verket hade fru Bastmans två systrar dött långt före henne. Det kan möjligen vara fråga om en syster till Bastmans andra fru, Hedvig Lindroos.Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 231.


Nästa kapitel: Catharina Helena Kempe.


Läs mer:
Bastman i Den historiska bakgrunden till fattigvården före branden av Erik Birck.
Bastman i Fattigvårdsförsörjningskommittén av Erik Birck.
Förteckning över stadens apotekare av Bo Kronqvist.
Teckning av apoteket.
(Inf. 2004-01-06, rev. 2009-04-05.)