III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Strombergs


Postmästare Stromberg, som efterträdde v. Platen som postmästare, hörde avgjort till stadens societet på 1840-talet. Systern, stiftsfröken Ulrica Sofia Henriette Stromberg (f. 20.1. 1804, d. 12.2. 1876), bodde jämte sin moder, änkefru friherrinnan Birgitta Charlotta Stromberg (f. 26.1. 1806, d. i Nkby 10.6. 1852) samt brodern, postmästaren baron Johan Alexander Stromberg omkring 1846 i rådman Hammarins hus i Nykarleby (nr 22). Hushållet förestods av frk Henriette, som var mycket god, men oföretagsam och obeslutsam. Assessorskan Fontell brukade därför vid sina besök hos väninnan företaga storstädning. Därav de i Nykarleby vid den tiden bevingade orden: ”Medan du tänker, så handlar jag!”

Baron Stromberg var född den 8 febr. 1800 i Vasa, blev fänrik vid 2. Finska skarpskyttebataljonen, men tog avsked som underlöjtnant den 10 febr. 1831 och blev postförvaltare i Nykarleby den 6 april 1841. Han avled ogift den 16 febr. 1869 därstädes och med honom utdog ätten på svärdssidan. Han var känd för att ”murra” och gräla om allt möjligt i tjänsten. Då fru Augusta Rosenkampff var på besök till familjen Wasastjerna på Östermyra, tyckte han det var besvärligt att jämt expediera brev från och till den sköna Augustas egna. Redan efter någon vecka brummade postmästaren: ”Kan hon inte ren komma därifrån!”

Strombergs hade en flicka Mina Hedberg som fosterbarn alltifrån hennes barndom. Hon var antagligen släkt med gamla friherrinnan. Hon vårdade troget de gamla. ”Folk” yrkade enträget på att Mina skulle låta viga sig med baronen för att få pension. Men hon ville ej ingå ett karrikatyräktenskap för snöd vinnings skull med en slagrörd gammal man, även om han var en aktningsvärd och hederlig man och dessutom friherre. (Se även rör. Strombergs d.a. s. 35).


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 230.


Nästa kapitel: Pehr Jacob Falck.


Läs mer:
Stromberg omnämnd av Nabopolassar.
Ur minnets gömmor. Gulduret.
Postmästare och -föreståndare i Nykarleby.
(Inf. 2004-01-06, rev. 2014-10-18 .)