Kyrkomusiker i Nykarleby
församling under den
svenska tiden


På 1500-talet var nuvarande Nykarleby församling en del av Pedersöre moderkyrkoförsamling. Kapellanerna brukade dåförtiden bo i socknarnas utkanter. Kring deras verksamhetsplats uppstod sedan först kapell och därefter församlingar. Detta kan också ha skett i Nykarleby.[Pedersöre kyrka. Förstoring.
Vykort: Jakobstads Pappershandel, Hugo Rönning. Upprätat.]


År 1548 bodde bonden Nils Klockare i Lapu by. Han anses inte ha kunnat tjänstgöra vid kyrkan i Pedersöre. Den enda förklaringen till hans binamn har därför ansetts vara att han anlitades av de präster som förrättade gudstjänster i hans by. Nils är den äldste kände ägaren till hemmanet Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby och kan därför vara upphovet till det officiella namnet på hemmanet.


Nils Jönsson Ferling
kom till Nykarleby 1652 och var den första organisten i Nykarleby församling. Enligt vissa forskare sändes han troligen till Nykarleby av Kristina Brahe, som även donerade den första orgeln i kyrkan. Ferling spelade inte bara i kyrkan, utan han anlitades också att spela på bröllop. Ferling erhöll burskap och blev rådman 1656. Från början av år 1663 var han anställd som stadsnotarie och tjänstgjorde som sådan under många år framåt. Ferling var sista gången mantalsskriven i Nykarleby 1692. Han satt sista gången som rådman i rådstugurätten den 3 juli 1693 och omtalas den 3 augusti samma år som nyligen avliden.


Christian Werander
var upptagen i Nykarleby stads mantalslängder 1703–1712 efter att ha förordnats till organist i Nykarleby församling senast 1702. Han föregav, att emedan han tänkte föda sig med organisttjänsten i församlingen, varom han är förordnad och annars inte var verksam med någon handel, begärde han att han inte skulle behöva avlägga burskapseden. Werander hade varit så full en söndag vid gudstjänsttid, att han inte kunde spela orgel. Prästerskapet hade då ansett sig vara tvunget att förhindra honom från att spela, sedan han hade fördärvat sången för församlingen. Werander nekade dock själv till detta. De erforderliga bevisen till det ovannämnda inlämnades av vicepastor Benedict Granroth och av t.f. klockaren Mårten Hansson. Werander erkände dock inte till fullo, men han fälldes trots det till böter. Werander var gift med Anna Grelsdotter Ryss. De låg i äktenskapstvist 1702, vilken behandlades bl.a. i domkapitlet. Båda makarna blev dömda ett antal gånger. Hustrun dömdes till tukthusstraff i Stockholm 1709. Hon antas ha dött där under stora ofreden.


Isaac Falander
var son till prosten Isaac Eriksson Falander i Gamlakarleby. Sonen var inskriven som student vid Åbo akademi 1695. Han kom 1697 till Nykarleby, där han först var stadsskrivare och organist. Han blev rådman 1698 och borgmästare 1702. Falander hade som f.d. organist i Nykarleby kyrka intresse för församlingen och särskilt för uppförandet av en ny kyrka. Han anses vara den, som jämte kyrkoherden Johan Forsman staden och landsförsamlingen främst har att tacka för den nuvarande kyrkans byggande. Av handlingarna framgår det att borgmästaren Falander deltog flitigt i beslutsprocessen för byggandet av kyrkan. År 1714 flydde borgmästaren jämte större delen av Nykarleby stads invånare undan ryssarna. Falander och hans familj avled 1715 i Luleå, troligen i någon farsot.


Johan Christoph Lückman
var av tysk börd, och han var medlem av en bataljonmusikkår som oboist 1759–1769, från 1762 i Vasa. Han valdes till organist i Nykarleby församling den 18 december 1768 och tillträdde tjänsten 1769. Lückman var den första organisten i Nykarleby församling som hade Telin-orgeln som arbetsinstrument. Han dog i lungkräfta den 21 juli 1798 i Nykarleby.


Hans Rönnblad
föddes den 25 januari 1735 i Närpes. Han valdes till klockare i Nykarleby 1773. Enligt domkapitlet i Åbo kunde han t.o.m. fungera som vikarie åt organisten. Efter ankomsten till Nykarleby bodde han först i gård nr 57 och sedan i gård nr 100. Han köpte gård nr 100 av arbetaren Johan Nyström den 28 maj 1777. Efter änkans död 1813 gick den till fosterdottern och hennes man, skomakaren Matts Lingonblad. Rönnblad var gift med Lisa Turdin, som föddes den 31 maj 1743 i Stockholm. Han dog i någon bröstsjukdom den 15 januari 1790 i Nykarleby.

 

Källor

Backman, Woldemar: Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby – hemman och släkt (1935).
Backman, Woldemar: Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden (1943).
Backman, Woldemar: Något om tidpunkten för släktnamnens tillkomst hos Nykarleby stads borgare.
Bergman, E. W: Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652–59 (1894).
Dahlström, Fabian: Stadtmusikanten, Organisten und Kantoren im Ostseeraum bis ca. 1850 (2012).
Hedström, Einar: Nykarleby – min barndoms och min ungdoms stad (1958).
Jalkanen, Kaarlo: Lukkarin- ja urkurinvirka Suomessa 1721–1809 (1986).
Lagström, Hugo: Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden (Genos 10, 1926).
Olsson, Rudolf: Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548-1950 (1997).
Schalin, Olav D: Ur Nykarleby församlings äldsta historia. – Österbottniska Posten 2.5.1930.
Viergutz, Gudrun: Beiträge zur Geschichte des Musikunterrichts an den Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion im 16. und 17. Jahrhundert (doktorsavhandling, 2005).
Åkerblom, K. V: Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680–1750 (Genos 12, 1928).
Åkerblom, K. V: Pedersöre storsockens historia intill 1865 (1950).


Därtill har använts rådsprotokoll från Nykarleby stad.


Mats Björkstrand
, november 2023.


Läs mer:
Klockare och organister i Nykarleby församling 1809-1899 av Mats Björkstrand.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-11-15, rev. 2023-11-15 .)