Mats Björkstrand 1969


Mats Björkstrand, född i Helsingfors 1969, bosatt i Nykarleby 1970–1990. Studier i musikvetenskap och allmän teologi vid Åbo Akademi 1990–1997, under vilken tid nedanstående uppsatser och magistersavhandlingen skrevs. Studier för teologie licentiatexamen vid Åbo Akademi sedan 1997, endast sporadiskt efter 2001. Studier i informationsförvaltning sedan 2003. Bosatt i Jakobstad sedan några år tillbaka och arbetar för tillfället som vikarie för biblioteksfunktionär vid Larsmo kommunbibliotek, men är fortfarande intresserad av vad som har hänt och händer i Nykarleby.


Uppgifter av Mats i april 2004.


Läs mer, fackuppsatser och magistersavhandling av B:
- Kyrkomusiker i Nykarleby församling under den svenska tiden.
- Klockare och organister i Nykarleby församling 1809-1899.
- Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1897.
- Musiken i Nykarleby stad 1858—1897.
Orglar i Nykarleby kyrka.
Presentation av licentiatavhandlingen Heliga sång som samman oss band.
Det manliga seminariet i Nykarleby - förhistoria och verksamhetens inledning.
Årsexamen vid Nykarleby seminarium 1877.
(Inf. 2005-05-01, rev. 2023-11-15 .)