Finland.

[Tresystermöte]

     Vid ett festligt tillfälle i Nykarleby inträffade nyligen det märkliga fall att bland gästerna voro närvarande trenne fruntimmer, systrar till tre Finlands store män. En af talarne tog sig deraf anledning att bringa en skål för systrarna till — Runeberg, Snellman och Topelius.


Umebladet den 10 oktober 1882.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


*     *     *

Stormännens systrar

Runeberg   Enligt Runeberg.net hade nationalskalden tre systrar:
  - Ulrika Carolina (1808–1891), verksam i Helsingfors.
  - Emilie (Emma) Runeberg (1811–1889), gift i Malax. Troligen var hon med vid tillfället.
  - Maria Mathilda Runeberg (1816–1879) var död vid tillfället.
Snellman - Anna Kristina Snellman (1814–1895) bodde i Jeppo och Nykarleby.
Topelius - Johanna Sophia Schalin (1820–1913) skaldens enda syster bodde i Larsmo.


Läs mer:
Berömda personer som varit i Nykarleby.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-06-08, rev. 2022-01-05 . )