Minnen från min barndom och skoltid
av
Ivar A. Heikel____________________________
Söderström & C:o Förlagsaktiebolag
Lovisa 1945
Östra Nylands Tidnings- & Tryckeri A.B.


Denna lilla bok tillägnas
minnet av min mor.

[Boken lades ut som följetong september–november 2003.
En ”erinran” om boken av K. V. Åkerblom.]


Omslagstexten

I BARNDOMSMINNEN.
Del 1
Del 2
Del 3
II

SKOLMINNEN.
[Gossen har nu flyttat från Nykarleby till Vasa och därmed också från mitt ”bevakningsområde”. Men eftersom memoarerna ger en intressant bild av 1870-talets undervisning, skolan är Nykarleby trivialskolas efterföljare och Nykarleby nämns då och då, fortsätter följetongen.]


Del 1
Del 2