A L F R E D  H U L D É N


N Å G R A

Ö S T E R B O T T N I S K A

B Y O R D N I N G A R .

 


EN  URKUNDSSKATT  TILLHÖRIG  BYALAG  I

NYKARLEBY OCH MUNSALA


Överst: Sammankallningshorn på 1600-talet.
I mitten: Nutida budkavel. Monå by.
Nederst: Gammal budkavel. Vexala by.
 

I.          Förord 3
  Något om Munsala och nutida hembygdssträvanden därstädes 5
II.   Byordningarna i de österbottniska kustsocknarna Nykarleby och Munsala. 10
A) Förklarande allmänna uppgifter 10
1. En inledning såsom bakgrund till det efterföljande 10
2. Uppgifter om byordningarnas antagande i byalagen i Nykarleby och Munsala 12
3. En blick på de bevarade byordningarna 14
 4. Varför byordningarnas innehåll publiceras 16
B) Mono byordning [Kapitel B finns på Monå byaforskares webbplats.] 18
1. På titelbladen 18
2. Konungens bifogade inledningsord 20
3. Den tryckta allmänna delen av byordningen eller riksdagens byordningsprojekt 24
4. Mono byamäns märkliga tilläggsparagrafer 38
5. En bit ur protokollet angående Mono byordnings fastställelse 45
C) Tilläggsparagrafer och särskilda uppgifter i några byordningar i angränsande byalag 45
1. Ur Vexala byaordning 45
a) Några goda inledningsord 45
b) En ansenlig mängd tilläggsparagrafer 46
c) Fastställelse å Vexala-bornas byordning 49
2. Ur Kovjoki byordning 50
3. Ur Kyrkoby byordning 53
4. Ur Soklot byordning 57
a) Byordningen antages 57
b) Soklotbornas «Fyra Tillöckta punkter» 59
c) Några beslut angående ordningsförhållanden 59
d) Soklot byordnings fastställelse 61
D) Några slutord 62Alfred Huldén (1932) Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala. Det som enbart rör Munsala publiceras ej här.


[ ] och ( ) författarens kommentar
{ } min kommentar


Läs mer:
Självstyrelsen inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742 av Alfred Huldén.
Socklot byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck.
(Inf. 2005-03-06, rev. 2015-02-24 .)