Arg i dag

[... för 35 år sedan.]

ja så arg att det räcker för i morgon och övermorgon också är en nykarlebybo över att man förstört enda friluftsstråket, Andra sjö-vägen med grus. Det är enda väg man har om man vill ut med sparkstötting, säger den arge, och det skall väl inte vara nödvändigt att häva så mycket grus över vägen. På sommaren när ett och annat gruslass skulle vara av nöden påkallat då kommer det minsann inget grus alls. Den arge tycker att den som vill köra bil och tycker att Andra sjö-vägen är för hal kan hålla sig till landsvägarna.


ARG I DAG
är en busschaufför, över att Juthasvägen inte är sandad. Har TVH [Tie- ja vesirakennushallitus] glömt att det finns en sådan väg, undrar chauffören och torkar svetten ur pannan efter att ha klarat sig på isgatan och ur Juthas-krökarna med bussen kvar på vägen.


Jakobstads Tidning den 14 februari 1974. Alllt har minst två sidor ...


Läs mer:
Arg i dag 1981.
Arg i dag 1981.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2019-02-27, rev. 2019-02-28 .)