Första maj 1981

Tradition
bryts i Nkby

EN GAMMAL 1 maj-tradition bryts i år i Nykarleby. Polisen har funnit det alltför besvärligt att stänga av trafiken vid brostugan under den stund våren hälsas med sång och därför har hela tillställningen fått flytta på sig. Det är nu det nya ämbetshusets balkong mot esplanaden som har den äran att hysa vårsångarna. Så blev det efter omröstning i stadsstyrelsen och polisen anser det vara lättare att klara trafikproblemen längs esplanaden.

    Men skulle det inte ha varit ännu lättare att arrangera det hela på Rummelbacken. Det stället har ju i alla fall 1 maj-traditioner från seminarietiden och Rummelbacken har också större möjligheter till lite vårsol än ämbetshusets balkong, som garanterat ligger i skugga på förmiddagen.
I år är det för sent att göra en ändring, men kanske till nästa år.

29 april 1981.


Valborg i Nkby

Sången och musiken i Nykarleby börjar kl. 10 i dag på 1 maj. Och platsen är som bekant ämbetshuset. Medverkande är Nykarleby manskör och Jeppo ungdomsorkester. Senare uppträder sångare och musiker också på hälsovårdscentralen. Senare under dagen hålls också Hem och skolas vårjippo på Normens skola.

1 maj 1981.

Arg i dag
är en nykarlebybo över beslutet av stadens fäder att flytta på 1 majsången från Brostugan till nya ämbetshuset.
    — Jag är arg för att man helt i onödan bryter en gammal tradition. En så kort stund som trafiken skulle behöva stoppas har säkert trafikanterna överseende med.
    — Till nästa år måste det bli en ändring.

 

Två av stock uppförda byggnader (gård jämte uthus) vid Bankg. 12 i Nykarleby säljes för rivning och bortflyttning till mest bjudande.
Anbud inlämnas till Sparbanken Deposita senast den 11.5.1981. Närmare uppgifter lämnas per tel. 967-20 299/Strang.

1 maj 1981.


Jakobstads Tidning den 29 april samt 1 och 2 maj 1981.

Jeppo skolmusikkår utanför dåvarande Helsingfors Aktiebank.Åhörare vid busstationen. Några saker som inte längre finns: Cafeteria-skylten mitt på busstationens långsida, Andelsbanksskylten på taket, ”triangelsanslagstavlan”, buskaget, Esso-skylten och Kombikiosken längst till höger.Mina småsystrar Cecilia och Susanne på väg för att lyssna på sången.Åhörare i esplanaden. Andelsringen i bakgrunden.Diverse huvudbonader i förgrunden och Nykarleby manskör i bakgrunden på ämbetshusets balkong. Vet ej hur många år man var i exil, kanske tills Juthbackabron stod färdig.Några medlemmar av Nykarleby manskör i Normens festsal. Bland andra Gustav Bergfeldt, Runar Tonberg och Fjalar Zittra i vimlet. Det råder inget tvivel om att Farm-Frys var en av körens sponsorer.

Foto: F.L. den 1 maj 1981.


Läs mer:
Första maj firande i Nykarleby av Lars Pensar.
Fler artiklar och notiser ur tidningen.
(Inf. 2006-04-30.)