Tekniska nämnden i maj 2012


Tolv nya småhustomter på Smedsbacka

NYKARLEBY. Tolv nya småhustomter finns i det förslag till ny detaljplan för Smedsbacka som tekniska nämnden lagt fram till påseende.

Det nya bostadsområdet finns mellan Skogsparken och det tidigare småhusområdet på Smedsbacka, det vill säga nära granne med skolorna Skogsparken och Metsäkulma.

Parallellt med det nya bostadsområdet på Smedsbacka planeras också för en utvidgning av bostadsområdet längs Andrasjövägen, eller Värnamo III, som enligt planeutkastet ger 14 nya småhustomter.

Vilket av områdena som kommer att förverkligas i år kan stadsgeodet Tom Johansson inte svara på.

- Det finns budgetmedel för att bygga ut kommunaltekniken till ett av de två planerade bostadsområdena, vilket det blir har tekniska nämnden ännu inte avgjort, säger Johansson.

Om efterfrågan på bostadstomter i Nykarleby håller i sig kommer båda bostadsområdena att behövas inom en nära framtid. ÖT
Lyft väntar hängbron i Ytterjeppo

NYKARLEBY. Hängbron i Ytterjeppo ska renoveras. Först krävs en detaljerad broplanering innan Nykarleby stad, som numera äger hängbron, skrider till verket.

På tisdagen valde tekniska nämnden Urakointiasennus M Rautio till planerare för Ytterjeppo hängbro.

Nämnden hade inbegärt anbud på planeringen av fem planeringsbyråer, men Urakointiasennus M Rautio var den enda som lämnade in en offert, vars summa är 42 000 euro.

För den summan ska byrån göra bland annat arbetsritningar, konstruktionsritningar, längd och tvärprofiler samt en kostnadskalkyl, byggnadsbeskrivning och entreprenadprogram.

En förutsättning för att själva renoveringen ska bli av är att staden erhåller bidrag från NTM-centralen.
Nykarlebyvägar förbättras

Både Remalskroken i Nykarleby centrum och en del av Andrasjövägen kommer att grundförbättras.

I båda fallen är det Nykarleby Lastbilscentral som på entreprenad kommer att utföra grundförbättringen, då Lastbilscentralen hade de förmånligaste offerterna.

I entreprenaden för Remalskroken, vars entreprenadsumma är 35 950 euro ingår också nya avlopps- och dagvattenbrunnar.

På en 450 meter lång sträcka mellan Klippan och Kisorvägens anslutning kommer Andrasjövägen att grundförbättras.


Österbottens Tidning, den 11 maj 2012.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2012-05-13, rev. 2012-05-14 .)