Flora skall flytta tillbaka till parken

FLORA kommer att stå ännu en vinter i f.d. Joupers verkstad med två snaror kring halsen trots att arbetena med att återuppliva hennes park påbörjas på tisdagen i Nykarleby. Nästa vår skall Flora flytta tillbaka till parken. Då har hon varit borta i drygt två år.

I MARS 1984 fick Flora nog av allt stök och oväsen kring sig. Motorsågar fällde de björkar som hon sett växa upp. Lastbilar och caterpillare körde omkring henne och de fällda björkarna ersattes med byggnadsbaracker. Kraftverksbygget hade just påbörjats och hennes park stod i vägen för jordmassorna och arbetarna. Då bestämde Flora sig för att flytta.


Flora ser välmående ut i sin nu varande bostad i f.d. Joupers verkstad. Hon ser dock en aning malplacerad ut i sin omgivning. Som närmaste grannar har hon två gamla WC-stolar, en halv lavoar samt ett värmeelement som inte är i användning. Flora har behållit leendet på sina läppar trots de båda snarorna kring halsen. Pojkarna från kraftverket som flyttade Flora visste hur man skall få en dam att hållas på fötter.Flora skall stå ännu en vinter med två snaror kring halsen i f.d. Joupers verkstad. Trots den ogästvänliga miljön hon befinner sig i har man inte lyckats sudda ut leendet på hennes läppar.


När Flora flyttar tillbaka till sin park har hon en helt ny om givning. Hon kommer själv att stå på en annan plats än tidigare. I framtiden skall hon blicka mot sin skapare Viktor Malmbergs födelsehem. Stenen på vilken hon brukar stå finns redan utplacerad i parken. Förr stod hon längre mot De Gamlas Hem och blickade ut över älven.


En st
ällbar dam

— Flora är en ställbar dam, säger stadsträdgårdsmästare Bror Sandström som planerat Floras nya omgivning. Om hon inte trivs med utsikten mot staden kan hon alltid svängas mot älven. [Och det gjorde man.]

Innan Flora flyttar tillbaka måste hon ha en park som är lika trivsam som den hon lämnade. Hittills har man transporterat krossgrus och 600 kubikmeter matjord till parken. Ytterligare 100 kubikmeter matjord samt ett lager finare krossgrus behövs. I dag påbörjas arbetena med parken på allvar. Det första man måste göra är att jämna upp jordhögarna och fräsa jorden. Ännu i september skall Bror Sandström så gräsmattorna i parken.

— Längs gångstigen mellan kraftverket och kyrkan skall vi plantera silverpilar, säger Sandström. I parkavsnittet ryms 14 silverpilar. Mellan silverpilarna i parken planteras en friväxande häck av ölandstok. Ölandstoken blommar hela sommaren tills frosten tar de gula blommorna. Mot Kyrkogatan planteras låga rönnar. I själva parken planteras bl.a. cembratallar och blågranar. Dessutom planteras två stora buskage av både gula och röda parkrosor i parken. Sommartid skall man placera ut parkbänkar i parken. Några av dessa placeras intill Flora.

Området kan kallas park igen nästa sommar, säger Sandström. Efter midsommaren skall det synas hur parken kommer att vara i framtiden.


Klagomuren bortblandas

Betongmuren mot vallen vid De Gamlas Hem kallar Bror Sandström till Klagomuren.

— Det kommer sig av att vi inte fick lägga de stenar som vi sparat från Frihemmet mot vallen, säger Sandström. Om man placerat stenarna som tre trappsteg mot vallen hade det blivit mera djup. Byggnadskommittén för kraftverket ändrade på planerna och gjöt en betongmur i stället.

Sandström lovar att ”blanda bort” Klagomuren. Det ämnar han göra med att plantera en hängväxt över den, eventuellt vildvin. Ovanför Klagomuren skall låga bergtallar och likadana hängkaragan som finns vid torget planteras.

På andra älvens västra sida står några träd med rötterna under vattnet. Dessa träd måste så småningom fällas.

— Träden får stå i vattnet så länge de trivs, säger Bror Sandström. Redan i vinter måste vi ändå fälla några som visat tecken på att vantrivas. De stora tallarna vid Stora bron samt björkarna längs stranden måste nog fällas så småningom.

— Problemet med att återuppliva Floraparken är att man inte får tag på tillräckligt med kunnig arbetskraft, säger Sandström. Jag skulle behöva fem anställda men har bara tillgång till en.

Kraftverksbygget kommer att hålla Bror Sandström sysselsatt flera år framåt. På älvstränderna mellan Juthbacka och Kuddnäs finns mycket att göra ännu.Floraparken har inte blivit Brorparken fastän stadsträdgårdsmästare Bror Sandström står på Floras plats i den välbekanta floraposen. Bilden ger en uppfattning om hur flora kommer att ta sig på sin nya plats trots att Sandström är huvudet längre än Flora.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning maj 1986.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Flora.
Fler intervjuer med Bror.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2012-03-28, rev. 2020-06-13 .)