Nykarlebyflickan som vann alla som ”frimärksvärdinna”


HATTEN AV för lilla Nykarleby, som fick äran stå till tjänst med Finlands ”frimärksvärdinna vid frimärksutställningen ”Gothia 61” i Göteborg 14—23 juli. Den utställning där vårt land vann tävlingen om Nordens vackraste frimärke med 300-marksmärket av emission 1958.
    Och hatten av också för vårt post- och telegrafverk, som förbigick huvudstadens alla vackra för provinsflickan, 20-åriga Ulla Lindfors, postfunktionären med endast knappa tre tjänsteår bakom sig.
    Ulla Lindfors kan närmast sammanfattas i ett par otroligt långsmala ungflickshänder, två stora bruna ögon och vita tänder i en vackert formad mun. Till hennes yttre företräden kommer den friska och naturliga charm som innerst gör ambassadrisen till den hon är.
    — Jag var spänd och kanske litet nervös inför min debut på Liseberg där det ena utställningsevenemanget avlöste det andra, berättar fröken Lindfors. Men jag lugnade snart ner mig i all den vänlighet, som kom mig till del. Den allra gladaste överraskningen för mig var givetvis den att jag fick visa upp segrarmärket och även hjälpa till med att popularisera det ytterligare — genom försäljningen. Och nu efteråt står det klart för mig att jag vill ge mig posten i våld helt och hållet. Mitt ambassaduppdrag gjorde att jag kom min arbetsgivare närmare.
    Fröken Lindfors fick sin resa till och från Göteborg bekostad så att postverket stod för resorna i hemlandet och Finska Ångfartygs Ab bjöd på båtresan Åbo—Stockholm—Åbo. Kungliga svenska postverket svarade för resor, logi och uppehälle i Sverige.

   Som sina kolleger charmade firmärksvärdinnan Ulla Lindfors i sin nationaldräkt. I sina händer håller hon "segrarmärket".
Som sina kolleger charmade firmärksvärdinnan Ulla Lindfors i sin nationaldräkt. I sina händer håller hon ”segrarmärket”.


Värdlandet på jumboplats

I tävlingen om Nordens vackraste frimärke deltog Nordens fem länder med en kollektion om tio märken per land. Utgången blev, som JT redan berättat i en notis, den att Finlands flygpostmärke 300 mk, emission 1958 utgick som klar segrare med 309 röster, följt av Norge 241, Danmark 230, Island 201 och Sverige 104 röster.
    Om svenskt storsinne vittnar Göteborgs-Postens kommentar av utgången. ”Den allmänna uppfattningen att svenska märken inte är så särskilt granna att titta på blev siffermässigt bekräftad. Sverige fick en säker jumboplacering med en knapp tredjedel av rösterna för Finland”.
     När ”Gothia 61” efter tio framgångsrika utställningsdagar slog igen portarna hade utställningen besökts av i runt tal 15.000 personer. De tio dagarna bjöd utom på ”skönhetstävlingen” lättsmält filatelistpropaganda med bortåt en halv miljon frimärken värda tillsammans fem miljoner kronor, frimärkstombola av förut okända mått, tävling i allkunskap med Rolf Kirkvåg som bejublad frågeledare och mycket, mycket annat.


P., Jakobstads Tidning, lördagen den 29 juli 1961.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Fler artiklar och notiser ur JT.
(Inf. 2006-01-03, rev. 2021-05-19 .)