Gamla bron i Nykarleby höjs 80 cm

 

Stadsstyrelsen i Nykarleby kommer att söka om statligt stöd från trafikministeriet för en höjning av den gamla bron över älven. Brohöjningen är sedan tidigare planerad för 198788, men arbetet kommer att utföras tidigast under vintern 1988. De totala byggnadskostnaderna har planerats till 754.000 mark.


Den gamla bron över älven i Nykarleby skall inkommande vinter höjas med 80 centimeter. (foto:AH)
Förstoring.
[Kyrkans fasadbelysning monterades 1959. Notera viktbegränsningsskylten 12 ton! Kolorering: Peter Gullback.]


Brohöjningen hänger ihop med vattenhöjningen i älven i samband med kraftverksbygget. Den fria höjden från vattenytan till de undre balkar som ligger lägst skall enligt vattendomstolen vara minst en meter. Det kräver en höjning på 80 centimeter.

Enligt byggplanerna kommer man att främst använda sig av det som redan finns, både brolock och skyddsräcken. Locket får en ny slityta och räckena ytbehandlas. Man kommer att sätta nya skyddsräcken vid brons landfästen, eftersom gatornas anslutning till bron också höjs när bron blir högre.

Brohöjningen finns antecknad på 1987 i Väg- och vattenbyggnadsverkets åtgärdsprogram. Det betyder att statsbidrag för bygget skall sökas i år.

De preliminära kostnadskalkylerna är en miljon mk, men enligt senaste kalkyler skall man klara sig med 754.000 mark.

— Arbetet med brohöjningen kommer igång tidigast vintern 1988, säger stadsdirektör Börje Nygård.

Brohöjningen kräver också att tillfartsgatorna stängs under tiden.

— Men trafiken har minskat såpass mycket sedan vi fick den nya bron, att det knappast uppstår störningar. Den mest regelbundna och tyngsta trafiken på gamla bron är idag bussarna, och främst då till och från skolområdet.


Anci Holm, Jakobstads Tidning 1986.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2012-09-09, rev. 2021-05-01 .)