Nykarleby köper
anrik bankfastighet

Ägaren till den gamla HAB-bankfastigheten vid torget och ”Astahuset” på Topeliusesplanaden är redo att sälja fastigheterna inklusive tomt för 130 000 euro till staden.


NYKARLEBY

Nykarleby planerar för ett nytt stadsbibliotek och har funnit HAB- och Astatomten som den bästa för det nya biblioteket. Nu har också ägaren, PG Finnish Retail Oy, accepterat stadens anbud på 130 000 euro för tomten och de bägge fastigheterna.

På måndagen tar stadsstyrelsen ställning till köpet. Stadsdirektör Gösta Willman föreslår i sin beredning att staden köper fastigheten Bankgatan 8 för det antagna anbudet.

Det så kallade Astahuset, ett 60-talsbygge i en våning, ska rivas och ge plats för det nya stadsbiblioteket på 700 kvadratmeter.

Biblioteket finns med på Undervisningsministeriets statsbidragslista för 2016. Statsbidraget är 50 procent.

Det gamla bankhuset som är skyddat har staden däremot ingen användning eller inget intresse för.

- Först måste staden förvärva fastigheten och sedan inleda diskussioner med intressenter som kunde ta sig an att rusta upp det gamla bankhuset, säger Willman.

Han tror att det finns de som är intresserade av det anrika bankhuset på paradplats intill torget.

I dag lever stadsbiblioteket alldeles för trångt i ämbetshuset. Efter att ett nytt stadsbibliotek byggts är det tänkt att koncentrera stadens förvaltning till ämbetshuset - i första hand byggnadskontoret, men om möjligt även bildningskansliet [som i dag finns på på skolområdet].


Britt Sund, Österbottens Tidning, 9/5 2013.
Lars Pensar tillhandahöll.

Inredningsfirman Wargendahl köpte fastigheten och flyttade sin verksamhet från Liljedahls affärshus.


Läs mer:
Tillkomsten av Biblioteket vid Topeliusesplanaden.
Fler artiklar och notiser ur ÖT.
(Inf. 2013-05-12, rev. 2023-10-27 .)